Laboratorie, klinisk og forskningsunderstøttende stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Laboratorie, klinisk o...

Aut. veterinærsygeplejerske til vores modtagelsesteam

Kan du godt lide at have med klienter, at gøre og sætter du en ære i, at give en god kundeoplevelse? Er du god til, at forklare ting og lære fra dig, både overfor vores dyrlægestuderende, veterinærsygeplejerskeelever, men i den grad også overfor vores klienter? Kunne du samtidig godt tænke dig, at holde dig fagligt ved lige indenfor skadestuearbejde, så er dette måske stillingen for dig?  
 
Universitetshospitalet for Familiedyr ønsker et barselsvikariat, som aut. veterinærsygeplejerske i vores modtagelse, besat 1. januar 2018 og 1 år frem. Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling med 37 timer/uge. Arbejdstiden vil primært være i dagstid, dog vil der indgå vagter uden for ordinær åbningstid (aften, weekend og nat).  
 
Arbejdsopgaver  
I dagtid vil du være tilknyttet modtagelsesteamet, som er et team på 7 veterinærsygeplejersker, som deles om opgaverne i afdelingen, der omfatter almen medicin samt receptionen.  
Reception: Du vil bla. stå for indskrivning, afregning og hjemsendelse af patienter, salg af foder og paraveterinære produkter.  
Almen medicin: Du vil bla. være med til assistance under konsultationerne herunder blodprøvetagning, hudundersøgelser samt diverse laboratoriearbejde. Derudover er vejledning af dyrlægestuderende og veterinærsygeplejerskeelever i undervisningstiden en stor del af arbejdet. Der kan forekomme afløsning/rotation i dagtid i andre afdelinger, som bl.a. består i forefaldende klinikarbejde og pasning og sygepleje af indlagte patienter.  
Skadestuen: I Skadestue: I aften, nat og weekender, vil du være en del af skadestueteamet, hvor du sammen med en dyrlæge, vil passe, pleje og lave div behandlinger på de indlagte dyr, specielt i vores intensiv afdeling. Du vil også skulle tage telefoner, indskrive/afregne, hjælpe til i skadestuekonsultationerne samt andet forefaldende arbejde.  
 
Kvalifikationer  
Du skal være uddannet veterinærsygeplejerske med autorisation, gerne med erfaring fra praksis. Du skal kunne trives i en travl, men spændende hverdag, hvor du vil samarbejde med en stor velfungerende sygeplejegruppe. Der vil blive lagt særlig vægt på, at du er initiativrig, udadvendt, engageret, serviceorienteret med stort fagligt engagement, samt at du vil kunne trives med at arbejde i et undervisningsmiljø. Derudover forventes det at du har:  
 
  • Gode kommunikative og pædagogiske evner  
  • Gode samarbejdsevner  
  • Gode IT kundskaber  
  • Et empatisk livssyn  
Du tilbydes  
En stilling, hvor du bliver en del af et godt og dynamisk arbejdsmiljø, i en spændende virksomhed i stor vækst. Universitetshospitalet for Familiedyr er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin, med ca. 100 ansatte.  
Vores primære formål er, at uddanne dyrlægestuderende i deres kliniske færdigheder, at forske i familiedyrs sygdomme samt at fungere som henvisningshospital for vores praktiserende dyrlægekolleger. Til dette formål har vi et universitetshospital med ca. 20.000 årlige patientforløb.  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og 3F, herunder organisationsaftalen for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (www.3fkbh.dk ). Stillingen er tidsubegrænset med 30 timer/uge.  
 
Spørgsmål  
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til overveterinærsygeplejerske Gitte Wagner Hansen på mail gwh@sund.ku.dk eller på tlf. 51 48 94 25 på hverdage ml. 9-15.  
 
Ansøgning  
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KUs jobportal, og vælg ”Administration og Forskningsstøttestillinger”. Når du finder opslaget på KUs jobportal, vil der være en ”Send ansøgning” knap, som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV, og dokumentation for relevant uddannelse.  
 
Ansøgningsfristen er den 30/9 2017  
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i ugerne efter ansøgningsfristen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-09-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Søg i stillinger