Laboratorie, klinisk og forskningsunderstøttende stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Laboratorie, klinisk o...

Timelønnet laboratorieassistent til DynaMo Center, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

DynaMo Center på Københavns Universitet søger en timelønnet laboratorieassistent med tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter.
 
Om os    
DynaMo Center er et grundforskningscenter inden for molekylær plantebiologi på Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Vi anvender planten Arabidopsis thaliana og dens forsvarsstoffer glucosinolater som modelsystem og anvender et væld af molekylære og bioinformatiske værktøjer for at bidrage til løsning af gåden om, hvordan flercellede organismer omsætter ydre og indre signaler til et specifikt respons.  
 
Arbejdsopgaver    
Vi har brug for assistance til forefaldende opgaver i vores laboratorier.    
 
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. assistance ved:  
- fremstilling af standardmedier  
- sterilisering af frø  
- DNA-oprensning fra planter og bakterier  
- autoklavering  
- udsåning  
 
Nødvendig oplæring vil finde sted.  
 
Vi forventer:   
- Interesse for biologi, planter og laboratoriearbejde    
- Selvstændigt tænkende person med sans for omhyggelighed i løsning af opgaverne    
- Serviceminded  
- Engelsk som arbejdssprog    
 
Vi tilbyder interessante laboratorieopgaver i et internationalt forskningsmiljø.    
 
Ansættelsesforhold    
Ansættelse og aflønning sker som timelønnet laboratorieassistent, løngruppe 1, i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Timelønnen er kr. 119,49.    
 
Ansættelsen er toårig (tidsbegrænset).
 
Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 7,5 timer, efter konkret timeseddel og efter aftale med arbejdsleder.    
 
Yderligere oplysninger    
Spørgsmål til stillingen kan rettes til laborant Henriette Kehlet Jepsen, tel. 35333640, eller mail: hksl@plen.ku.dk.      
 
Ansøgning  
Send venligst ansøgning bilagt CV, samt navne og kontaktoplysninger på to referencer elektronisk via link på http://jobportal.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest den 26. september 2017 kl. 23:59.    
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Henriette Kehlet Sciera Jepsen
E-mail: hksl@plen.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 26-09-2017
Ansættelsesdato: 01-10-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Søg i stillinger