Laboratorie, klinisk og forskningsunderstøttende stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Laboratorie, klinisk o...

Klinisk projektkoordinator til Program for Translationel Hæmatologi

Klinisk projektkoordinator til  
”Program for Translationel Hæmatologi”  
Tidsbegrænset ansættelse: 3 år  
 
Til projektet ”Program for Translationel Hæmatologi” (PTH) og ”Clinical Academic Group (CAG) - in blood cancers” søges en projektkoordinator som vil overvåge og stå for den primære rekruttering af patienter til projektet fra Rigshospitalet, Herlev Universitets hospital og Sjællands Universitets Hospital, Roskilde.  
 
Jobbeskrivelse  
Rekruttering af patienter til projektet er altafgørende for projektets succes, og kræver en dedikeret person som ser det som sin fornemste opgave at organisere, overvåge og facilitere rekrutteringen af projektdeltagere. PTH-programmet er et samarbejde mellem forskere i DanStem, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) Københavns Universitet, og Finsenlaboratoriet, samt Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet. PTH-programmet vil på sigt kunne tilbyde patienter med tilbagefald af akut myeloid leukæmi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS) optimal, patientspecifik behandling – såkaldt personlig medicin.  
 
PTH er primært et projekt på Københavns Universitet og Rigshospitalet, men med tildelingen af CAG’en vil projektet nu blive tilbudt til patienter på hele Sjælland. Vi forestiller os derfor at du vil få tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og de kliniske afprøvningsteams på alle tre hæmatologiske afdelinger i Roskilde, Herlev og på Rigshospitalet.  
 
Kvalifikationer  
Vi søger derfor en koordinator som:  
- Er dynamisk, fleksibel og positiv  
- Har overblik og organisationstalent  
- Har kendskab til arbejdsgangen på de hæmatologiske afdelinger i Region H og Roskilde  
- Har erfaring med sundhedsplatformen  
- Har erfaring med klinisk lægemiddelafprøvning  
- Er god til at samarbejde  
- Kan kommunikere bredt med patienter, plejepersonale, kliniske forskere og basal- cancerforskere  
- Ønsker at være med til at udvikle faget  
- Har gode engelskkundskaber – både mundtligt og skriftligt  
 
Din faglige baggrund: Umiddelbart forstiller vi os, at du er sygeplejerske, men vi er åbne over for ansøgere fra andre faggrupper med kvalifikationer der matcher ovenstående profil.  
 
Ansættelse  
Den rette kandidat vil blive ansat med base i Kirsten Grønbæks forskningsgruppe på BRIC, som er et forskningscenter under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Dette vil sikre nær tilknytning til forskningsgrupperne, mens meget af den daglige gang vil ligge på de hæmatologiske afdelinger. På sigt forestiller vi os, at du vil blive direkte involveret i forskningsprojekterne.  
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og organisationsaftalen for sygeplejersker i staten. Stillingen er på fuld tid svarende til 37 timer ugentligt. Stillingen forventes besat pr 1. november 2017 eller snarest derefter. Stillingen er en tidsbegrænset stilling på tre år.  
 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til  
Professor, overlæge Kirsten Grønbæk  
Hæmatologisk afdeling Rigshospitalet og BRIC  
kirsten.groenbaek@regionh.dk  
Tlf. 25211598.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kirsten Grønbæk

Info

Ansøgningsfrist: 28-09-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: BRIC

Søg i stillinger