Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

Institutleder ved Institut for Neurovidenskab

Institutleder ved Institut for Neurovidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene. 
 
Instituttet  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en institutleder ved Institut for Neurovidenskab. Instituttet udfører forskning inden for basal, cellulær og integrativ neurovidenskab og har translatoriske berøringsflader til neurodegenerative sygdomme, skader på nervesystemet samt neuropsykiatriske tilstande.  
 
Instituttet er ansvarlig for størstedelen af uddannelsen i neurovidenskab ved Københavns Universitet og omliggende områder. Instituttet udbyder præ- og portgraduate kurser for medicin- og tandlægestuderende (over 500 studenter årligt) samt uddannelsesprogrammer indenfor humanbiologi, fysiologi, molekylær biomedicin og kombinationsuddannelsen medicin-teknologi. 
 
Opgaven  
Institutlederen har det overordnede ansvar for instituttets faglige profil, strategiske udvikling og indsatsområder. Institutlederen har endvidere det økonomiske ansvar for instituttets aktiviteter. Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og fakultetets øvrige institutledere fakultetsledelsen, der har ansvaret for den strategiske ledelse af fakultetet. Institutlederen refererer til dekanen.  
 
Mere konkret er der knyttet følgende opgaver og forventninger til institutlederen:  
  • at etablere et attraktivt fagligt miljø, herunder et forsknings- og uddannelsesmiljø på højt niveau, hvor der skabes forskningsresultater, forskningsformidling og forskningsfinansiering i et godt og relevant samarbejde med kolleger og andre organisationer. 
  • at være en god personaleleder, der tiltrækker og udvikler talenter inden for alle personalekategorier, understøtter og inspirerer, løbende sikrer udvikling og sikker drift af instituttets aktiviteter og arbejdsgange, og som bidrager til fakultetets fælles udvikling og opgavevaretagelse. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer og forventninger til vækst.  
Kvalifikationer og kompetencer 
 
Vi lægger vægt på,  
  • at du er en internationalt anerkendt forsker inden for et eller flere af instituttets fagområder og derudover også gerne en erfaren underviser. 
  • at du har væsentlig international indsigt og tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder de bedste talenter. 
  • at du er en visionær og erfaren leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere med respekt for instituttets forskellige fagligheder. 
  • at du er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde, med indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund.  
  • at du har interesse for og evner personaleledelse, herunder indsigt og interesse i samarbejdsorganer, i forhold til alle personalegrupper. 
  • at du har interesse for og erfaring med økonomistyring og planlægning.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Tiltrædelse efter nærmere aftale.  
 
Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.  
 
Vi forventer at du opretholder en funktion som aktiv forsker med stærk tilknytning til det lokale og internationale forskningsmiljø. Vilkår for din forskning forhandles og aftales med dekanen.  
 
Ansøgning og oplæg  
Din ansøgning skal indeholde et fyldestgørende CV samt en højst 3 siders redegørelse for dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år. 
 
Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som medvirker ved udvælgelsen af ansøgere til samtale, deltager ved samtaler og rådgiver dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen.  
 
Første og anden runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført henholdsvis den 3. oktober og 5. oktober 2017.

Ansøgningsfrist og kontaktinfo  
Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på jobportalen under Ledelse senest den 24. september 2017. Klik på linket ’Søg stillingen’ nederst i opslaget. 
 
For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer enten pr. email ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35 32 70 51. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Ulla M. Wewer

Info

Ansøgningsfrist: 24-09-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Neurovidenskab

Søg i stillinger