Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

Prodekan for erhverv- og myndighedssamarbejde til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – i daglig tale SCIENCE – søger en prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde med tiltrædelse 1. april 2018.
 
SCIENCE er Danmarks største naturvidenskabelige uddannelsesinstitution. Vores centrale opgaver er forskning og uddannelse på højeste niveau – vi skal gøre troværdig viden tilgængelig for samfundet og bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer både nationalt og globalt. Samtidig skal vi være med til at skabe økonomisk vækst og dermed sikre velfærd i samfundet. Og det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter, såvel herhjemme som i udlandet. 
 
Derfor arbejder vi på SCIENCE for 
  • øget samspil med private og offentlige virksomheder på tværs af fagmiljøer med henblik på at skabe vækst og konkurrencekraft 
  • øget erhvervsparathed hos bachelorer, kandidater og ph.d.’er med henblik på at gavne jobmuligheder, karriereveje og videnoverførsel 
  • øget omfang af myndighedskontrakter med henblik på at understøtte vigtige samfundsbeslutninger 
Vi søger en prodekan med visioner for SCIENCEs erhvervs- og myndighedssamarbejde, der bringer fakultetets styrkepositioner i spil, og som sammen med forskerne er drivkraft i udvikling og implementering af nye strategier og indsatser. Det kræver solid ledelseserfaring fra et universitet eller anden vidensinstitution og indsigt i forskning, uddannelse og et universitets samspil med det omgivende samfund. Har du det, og er du interesseret i jobbet, så læs mere om opgaver, ønsket profil og rekrutteringsproces i Job- og personprofil for prodekanen for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til dekan John Renner Hansen, tlf. nr. 3533 2001.  
 
Ansættelsesforhold  
Stillingen besættes i henhold til AC-overenskomsten på et attraktivt lønniveau på åremål for en femårig periode med mulighed for forlængelse i op til tre år. For eksterne ansøgere kan der stilles krav om faglig bedømmelse på lektorniveau efter universiteternes ansættelsesbekendtgørelse.  
 
Ansøgning  
Ansøgning skal sendes via opslaget på KUs Jobportal (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget), senest den 26. november 2017.  Læs mere om rekrutteringsprocessen i Job- og personprofilen
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle med interesse for den annoncerede stilling og kvalifikationer som beskrevet uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

John Renner Hansen

Info

Ansøgningsfrist: 26-11-2017
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Direktionen, Fakultetssekretariatet

Søg i stillinger