Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Institut for Idræt og Ernæring søger to kommunikationsmedarbejdere

Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet søger to kommunikationsmedarbejdere til vores nyoprettede enhed i centret med tiltrædelse 14. maj 2017 eller snarest derefter.
Stillingerne er på fuld tid og tidsbegrænset til 30. juni 2019. 
 
Om os 
Center for Holdspil og Sundhed er et videns- og forskningscenter ved Institut for Idræt og Ernæring, som samler flerfaglig kompetence inden for forskning, formidling og undervisning i holdspil og sundhed. Målet er at udvikle den sundhedsmæssigt mest effektive og motiverende træning og udvikle strategier for rekruttering og fastholdelse til træning og fysisk aktiv livsstil. Centret blev etableret i 2012 på grundlag af en femårig uddeling fra Nordea-fonden. I 2016 har centret etableret en rådgivnings- og implementeringsenhed, som har til formål at bringe resultaterne af forskningen i holdspil og sundhed ud til danskerne og bidrage til, at flere danskere opnår øget sundhed og trivsel gennem deltagelse i holdspilsaktiviteter. Enheden skal bl.a. udvikle en omfattende kursus- og rådgivningsvirksomhed, som vil blive understøttet af omfattende kommunikationsaktiviteter.  
Læs mere om Center for Holdspil og Sundhed: http://www.holdspil.ku.dk/
 
Arbejdsopgaver 
Som kommunikationsmedarbejder skal du i samspil med din kollega være med til at formidle forskningsresultater og konkrete initiativer med holdspil, der implementeres i kommuner, skoler, foreninger m.m. En del af formidlingen foregår i samarbejde med centrets mange eksterne partnere, bl.a. de store idrætsorganisationer og kommuner. Det vil ske i tæt samarbejde med Center for Holdspil og Sundheds øvrige medarbejdere. Børne- og ungeområdet samt ældreområdet er kernefelter i centret, ligesom vi har et særligt fokus på udvikling af motionsholdspilskoncepter. Vi har brug for to kommunikationsmedarbejdere til at dække en række forskelligartede arbejdsopgaver. Du bedes i ansøgningen angive dine kompetencer inden for disse opgaver.  
Vi har en forventning om, at du udviser fleksibilitet omkring arbejdstid, da der lejlighedsvis kan forekomme både aften- og weekendarbejde. 
 
Konkrete arbejdsopgaver vil være: 
• Produktion til og løbende opdatering af centrets hjemmeside 
• Dokumentation og formidling af visuelle historier fra centeret og om centerets forskning, herunder produktion og integration af   videoer og billeder på web 
• Afsøgning af muligheder for mediesamarbejde, bl.a. mhp. udvikling af tv-produktion  
• Udvikling af og rådgivning om formidling via sociale medier  
• Rådgivning om formidling og kommunikation  
• Formidling af skrevne historier fra centeret/om centerets forskning og motionskoncepter i pressen, i nyhedsbrev og til interessenter (samarbejdspartnere, bevillingsgivere etc.)  
• Udarbejdelse af undervisnings- og kursusmateriale i samarbejde med centrets rådgivere 
• Produktion af kampagnemateriale 
• Konceptudvikling og afholdelse af events 
Kommunikations- og formidlingsstrategien for Center for Holdspil og Sundhed udvikles med udgangspunkt i, at centeret og rådgivningsenheden er en del af Institut for Idræt og Ernæring og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 
 
Dine kompetencer  
• Du har en relevant akademisk og/eller journalistisk uddannelse 
• Du har indblik i og interesse for den generelle udvikling på idræts- og sundhedsområdet, og gerne også til det kommunale område.  
• Du er udadvendt og god til at opbygge samarbejdsrelationer med eksterne partnere 
• Du har gerne et godt netværk og kontakt til pressen 
• Du arbejder selvstændigt og struktureret 
• Du er initiativrig og igangsættende  
• Du er leveringsdygtig til aftalte deadlines 
• Du taler og skriver dansk flydende og har gode formidlingsevner, mundtligt og skriftligt 
 
Vi tilbyder 
• Et spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job 
• Engagerede og gode kolleger, der vil gøre en forskel 
• Et udviklingsorienteret miljø med en uhøjtidelig omgangstone  
• En fleksibel og udadvendt arbejdsplads 

Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker som fuldmægtig efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer, inkl. frokost. Aflønning er anciennitetsbestemt. Derudover vil der være et rådighedstillæg og dertil hørende rådighedsforpligtelse. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer.
Vi har flekstid.  
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til vicecenterleder Bo Vestergård Madsen på 35337760/26230074 eller bvm@nexs.ku.dk
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen (klik på linket "søg stillingen" nederst i opslaget) senest onsdag den 29. marts 2017. 
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15 og 16, 2017. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Bo Vestergård Madsen
E-mail: bvm@nexs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 29-03-2017
Ansættelsesdato: 14-05-2017
Afdeling/Sted: Institut for Idræt og Ernæring

Søg i stillinger