Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Ph.d. om feedback og motivation i online læring

En 3-årig stilling som ph.d.-stipendiat ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed, Københavns Universitet er ledig til besættelse pr. 15. december 2017 eller snarest herefter.  
 
Stillingen 
Som en del af et internationalt forskningssamarbejde, der skal styrke Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets viden og kompetencer inden for online og digital læring, søger vi en ph.d.-studerende til et projekt, der skal undersøge brugen af feedback i online læringsmiljøer, med særlig fokus på feedbacks relation til de studerendes motivation og læringsudbytte. Blandt de spørgsmål som projektet søger at besvare er: Hvordan påvirkes de studerendes motivation af forskellige feedback formater? Hvordan kan data fra læringsplatformen bruges til at forbedre aktiviteter senere på kurset? Hvordan sikrer underviseren sammenhæng mellem flere runder af feedback? Hvad er omkostningerne ved forskellige feedback formater (tidsforbrug for undervisere og studerende)? En vigtig del af projektets udbytte er at styrke Fakultetets viden om online læring, så den rette kandidat har erfaring med forskningskommunikation og videndeling.  
 
Kvalifikationer 
- Kandidatgrad indenfor relevant område 
- Dokumenteret erfaring med online læringsprojekter på universitetsniveau 
- Dokumenteret forskningserfaring inden for skæringspunktet mellem teknologi og læring 
- Dokumenteret erfaring med internationalt forskningssamarbejde  
- Være initiativrig og have gode samarbejds- og kommunikationsevner 
- Flydende i Engelsk  
- Kendskab til fagområderne som dækkes af Afdeling for Global Sundhed er en fordel. Se http://publichealth.ku.dk/sections/global/
 
Det er desuden en forudsætning, at kandidaten kan indskrives, og ikke allerede er indskrevet, som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  
 
Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Udover den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på 15.532,44. Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.  
 
Stipendiaten har pligt til – uden yderligere løn – at udføre pålagte arbejdsopgaver i forbindelse med undervisning mv. i op til 840 arbejdstimer i ansættelsesperioden.  
 
Ansøgning 
Send ansøgning inkl. CV, publikationsliste og eksamensbevis via nedenstående link senest 24. november 2017. Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Professor Flemming Konradsen på email flko@sund.ku.dk eller telefon 60 10 16 61.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 24-11-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Afdeling for Global Sundhed

Søg i stillinger