Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Undervisningsassistenter i neuroanatomi til medicinstudiet

Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet søger 4 undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. april 2018, med undervisning i neuroanatomi på kurset centralnervesystemets struktur og funktion.

Arbejdsopgaver 

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

 

Dine kompetencer

Du skal have bestået kursus i centralnervesystemets struktur og funktion og derved have kompetencer på kandidat niveau i faget. Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer og relevant forskningserfaring vil derudover blive vægtet.

 

Ansættelsesforhold 

Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

 

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 240,05 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 600,12 kr. Gentages undervisningssessioner inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne.

Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ved ansættelse som studenterunderviser ophører ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Carina Ørum, Sektion for Studieservice, tlf.: 3532 7053, mail: caor@sund.ku.dk.

 

Ansøgning mv. 

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 31. januar 2018.

 

 

Din ansøgnings SKAL indeholde:

 

  • en motiveret ansøgning

  • et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer

  • et kandidatbevis eller en udskrift af dine karakterer fra studiet som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis".

 

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 31-01-2018
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Afdeling/Sted: Institut for Neurovidenskab

Søg i stillinger