Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Er du den bedste ambassadør for din uddannelse? Bliv tutor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling!

Vil du give de nye studerende en god start på studiet? Vil du prøve kræfter med planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af et fagligt og socialt program? Så søg jobbet som hovedtutor:  
 
Informationsmøde: Tutor på MEF?  
Kom og hør om jobbet som hovedtutor til studiestarten 2018  
Mandag d. 19. februar kl. 16.00 – 17.00  
Lokale: 15A.0.13  
 
Jobopslag  
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling søger 3 hovedtutorer pr. uddannelse (4 på Film- og medievidenskab). Hovedtutorerne vil i samarbejde med hjælpetutorerne og instituttet stå for at planlægge og afholde studiestarten 2018.  
Den vigtigste opgave som tutor er at byde de studerende velkommen og sørge for, at de bliver en del af det sociale og faglige fællesskab på studiet. Som hovedtutor vil du få et fagligt og socialt netværk på instituttet og en række kompetencer inden for bl.a. projektledelse, eventplanlægning, koordinering, formidling og økonomistyring.
 
Dine opgaver som hovedtutor vil bl.a. være at:  
  • Planlægge og afholde introdage (uge 35) og hyttetur (14.-16. september, dog Retorik: 21.-24. august).  
  • Være med til at rekruttere og uddelegere opgaver til hjælpetutorer.  
  • Informere de nye studerende frem til studiestart.  
  • Introducere de nye studerende til studiemiljøet inkl. undervisere, faglige arrangementer, Olympen, fagråd mm.  
  • Samarbejde med studienævn, årgangsansvarlig underviser, studievejledningen og de øvrige tutorer.  
  • Have en særlig ansvarspost i tutorgruppen: Økonomi, Kommunikation eller Program.  
 
Alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkoholpolitik. Det forventes, at tutorerne deltager i instituttets interne oplæring og i Fakultetets tutoruddannelse. Tutorerne skal planlægge studiestarten efter fakultetets og studienævnets retningslinjer.  
 
Kvalifikationer: Hvad lægger vi vægt på i ansættelsen?  
  • At du er motiveret til at både planlægge og afholde studiestarten og gøre en positiv forskel for de nye studerende.  
  • At du er social og omsorgsfuld og kan være en god rollemodel for de nye studerende.  
  • At du har evner og lyst til projektstyring og samarbejde med mange partnere.  
Alle instituttets studerende er velkomne til at søge.  
 
Ansøgning:  
Send en motiveret ansøgning (max. 1 side) med en beskrivelse af, hvorfor du gerne vil være tutor, og hvad du særligt kan bidrage med. Skriv også gerne hvilke(n) ansvarspost(er) i tutorgruppen, du er interesseret i. Vedhæft desuden et CV. Skriv din uddannelse i mailens emnefelt.  
 
Send din ansøgning senest den. 28. februar. Ansøgningsfristen for at blive hjælpetutor kommer senere.  
 
Løn og ansættelse:  
Hovedtutorerne aflønnes efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) for 80 timer hver. I 2018 er satsen 121,06 kr.  
 
Ansættelsesperioden er 3. april – 3. oktober  
 
Vigtige datoer:  
Tutorerne skal – med mindre andet aftales – være tilstede på følgende datoer:  
 
4. april: Tutorseminar på MEF del 1.  
3. maj: Fakultetets tutoruddannelse del 1.  
10. maj: Tutorseminar på MEF del 2.  
6. august eller 13. august: Førstehjælpskursus (genopfriskning eller nyt kursus).  
8. august: Fakultetets it-superbrugeruddannelse.  
9. august: Fakultetets tutoruddannelse del 2.  
21. – 24. august: (kun Retorik) Hyttetur  
27. august – 31. august: Introuge  
14. – 16. september: Hyttetur (ikke Retorik)  
29. september: MEF-OL  
2. oktober: Evalueringsmøde.  
 
Vores arbejdsplads  
Det Humanistiske Fakultet er med 11.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside www.hum.ku.dk.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 28-02-2018
Ansættelsesdato: 03-04-2018
Afdeling/Sted: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Søg i stillinger