Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet søger fuldmægtig til barselsvikariat

Interesserer du dig for unge og uddannelse, og har du lyst til at arbejde med studieadministration på optagelses- og indskrivningsområdet i studie- og karrierevejledningen på SUND?  
 
Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet søger en barselsvikar til en stilling som fuldmægtig på optagelses- og indskrivningsområdet med tiltrædelse den 1. maj 2018 eller tidligere.  
 
Om os  
Optagelses- og indskrivningsområdet på SUND hører under SUND Studie- og Karrierevejledning. Vi har på området fokus på at kvalitetssikre og udvikle optagelsen og indskrivning af studerende på vores kandidatuddannelser, sagsbehandling af ansøgninger om optagelse og orlov samt information til studerende på hjemmeside og intranet.  
 
SUND Studie- og Karrierevejledning består af 13 fastansatte medarbejdere, hvor du primært vil komme til at arbejde sammen med en anden medarbejder på området for optagelse og indskrivning. Ud over de 13 fastansatte er der ca. 20 studerende ansat som studievejledere eller i vores rekrutteringsteam.  
 
Arbejdsopgaver  
Du vil på optagelses- og indskrivningsområdet være ansvarlig for strukturering, koordinering og varetagelse af den daglige drift, og du vil løbende skulle have fokus på udvikling og optimering af arbejdsprocesser på området. De centrale arbejdsområder er:  
 
• Ansvarlig for optag og indskrivning på danske kandidatuddannelser  
• Sags- og dispensationsbehandling i forbindelse med kandidatoptag og orlov  
• Udarbejdelse af procedurer og retningslinjer for området  
• Fakultetets repræsentant i tværfakultær arbejdsgruppe om indskrivning  
• Udarbejdelse og formidling af information om optagelses- og indskrivningsområdet, herunder orlov og udmeldelse  
• Kommunikation med og vejledning af studerende  
• Kontaktperson og ansvarlig for koordinering af BA-optag og indskrivning med Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet  
• Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af optagelsesprøveforløb for kvote 2 ansøgere på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin  
 
Dine kompetencer  
Vi søger en kollega, der har erfaring med studieadministration – gerne fra universitetsverdenen, og som arbejder struktureret og systematisk både selvstændigt og i tæt dialog med kollegaer og samarbejdspartnere.  
 
Derudover forventer vi, at:  
• du har en relevant kandidatgrad  
• du har organisatorisk forståelse, kendskab til uddannelsesverdenen og kan sætte dig ind i de relevante love og bekendtgørelser  
• du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt, både på dansk og engelsk  
• du er initiativrig og i stand til at iværksætte og gennemføre udviklingsopgaver  
• du har sociale kompetencer og en god fornemmelse for de problemstillinger, der kan være for de studerende  
 
Vi tilbyder  
• et spændende, ansvarsfuld og udfordrende job  
• engagerede og gode kollegaer  
• et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone  
 
Ansættelsesforhold  
Barselsvikariatet er til besættelse 1. maj 2018 eller snarest muligt og løber frem til 31. marts 2019 med mulighed for forlængelse. Ansættelse sker som fuldmægtig efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC om ansættelse af akademikere i staten. Der vil herudover være mulighed for forhandling af tillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, inkl. frokost.  
 
Din ansøgning  
Send din ansøgning elektronisk, vedlagt CV og relevant dokumentation via jobportalen (klik på ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget), så den er os i hænde senest mandag d. 2. april 2018.  
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 14/15.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til sektionsleder Lærke Vester-Andersen på 35 33 63 56 eller fuldmægtig Anne Ørum Pedersen på 35 33 63 90.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 02-04-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Blegdamsvej 3B, 2200 København N

Søg i stillinger