Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Seniordyrlæge, Intern Medicin

Universitetshospitalet for Store Husdyr, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, søger en seniordyrlæge i Intern Medicin fra den 1. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling med vagtforpligtigelse.   
 
Institut for Klinisk Veterinærmedicin bidrager gennem undervisning, forskning og vidensformidling indenfor det veterinærkliniske område til uddannelse af veterinærer i Danmark og til den forskningsbaserede udvikling af veterinær klinisk praksis. Størstedelen af vores forskning og undervisningsaktiviteter udgår fra vores to dyrehospitaler, Universitetshospitalet for Store Husdyr som er beliggende i Taastrup, og Universitetshospitalet for Familiedyr som ligger på Frederiksberg. Vi beskæftiger ca. 180 personer (årsværk), hvoraf ca. 1/3 er ansat som videnskabelig medarbejdere og 2/3 er ansat i Universitetshospitalerne som enten dyrlæge, dyrepasser eller veterinærsygeplejerske.   
 
Stillingsindhold   
Seniordyrlægens arbejdsopgaver vil med udgangspunkt i Universitetshospitalet for Store husdyrs aktiviteter primært omfatte klinisk arbejde med medicinske patienter (heste og drøvtyggere), herunder demonstrationer og varetagelse af undervisning, sparring med eksterne dyrlæge samt udarbejdelse af relevant undervisnings-/kursusmateriale og kliniske procedurer.  
 
Der ønskes en medarbejder med kompetence inden for følgende områder:    
  • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation.   
  • Solid dokumenteret klinisk erfaring fra specialiseret hestepraksis, herunder erfaring med henviste og akut medicinske patienter.   
  • Dokumenteret videreuddannelse/klinisk træning i form af f.eks. residency.  
  • Personen skal besidde et stort overblik, kunne håndtere mange samtidige opgaver og selvstændigt kunne planlægge egne arbejdsopgaver i samspil med kollegaer. 
  • Desuden lyst til at undervise, med gode pædagogiske evner og gerne med dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med udarbejdelse af undervisningsmateriale på universitetsniveau. 
Kvalifikationskrav   
Ved besættelse af stillingen lægges der afgørende vægt på, at ansøgerne besidder nedenstående faglige og personlige kvalifikationer:   
  • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation   
  • Solid dokumenteret klinisk erfaring fra specialiseret hestepraksis, herunder erfaring med henviste og akut medicinske patienter  
  • Dokumenteret videreuddannelse/klinisk træning i form af f.eks residency   
  • Dokumenteret undervisningserfaring  
  • Det er endvidere et ønske, at ansøger har gode kommunikationsevner, er initiativrig, har gode samarbejdsevner og kan arbejde i teams   
Ansættelsesvilkår   
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC/Den Danske Dyrlægeforening. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   
 
Spørgsmål   
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hospitalschef Susanne Nautrup Olsen på tlf.nr. (+45) 35332823 eller sno@sund.ku.dk.   
 
Ansøgning   
Ansøgning skal sendes via Jobportalen (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget) senest den 1. juni 2018. Der vil blive ført ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere straks efter ansættelsesfristens udløb.   
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   
 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2018   
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Susanne Nautrup Olsen
E-mail: sno@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Søg i stillinger