Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Projektleder til bygningsrelaterede opgaver søges til SCIENCE Plan og Projekt

En af vores dygtige og engagerede arkitekter har efter 8 år på fakultetet valgt at søge nye udfordringer. SCIENCE Plan og Projekt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger derfor en ny kreativ, visionær, engageret projektleder/-koordinator med tiltrædelse 15. august eller snarest herefter. Projektlederen vil indgå i projektteamet på 8 medarbejdere – arkitekter og ingeniører. 
 
Om os 
SCIENCE Plan og Projekt (SPP) er en del af fakultetssekretariatet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Kontoret arbejder med fakultetets fysiske rammer og omgivelser med fokus på funktionalitet, æstetik, driftsvenlighed og kreative løsninger. 
 
SPP arbejder med at sikre, at den samlede bygningsmasse til stadighed afspejler brugernes behov og ønsker til de fysiske rammer. Der er og vil være stort fokus på, at sikre den aftalte kvalitet og driftsvenlighed både i nybyggerier, ombygninger og renoveringsprojekter. 
 
Arbejdsopgaver 
SCIENCE er i stadig udvikling på campus- og bygningsområdet, hvilket betyder, at der løbende skal gennemføres nye planlægnings- og renoverings-/byggesager. Fakultetet ønsker, at de igangsatte projekter og planlægningsopgaver gennemføres i en målrettet, styret og konstruktiv proces. Det er vigtigt, at alle involverede parter inddrages, og at der samtidig sikres fremdrift i de igangsatte projekter. 
 
Dit arbejde vil omhandle de fysiske omgivelser i spændet mellem forbedring af studie-/ arbejdsmiljøet og renovering af eksisterende fysiske faciliteter. Derudover arbejder kontoret med gennemførelse af nye bygninger. Alt sammen i samarbejde med engagerede og entusiatiske brugere – studerende, forskere og administrative kollegaer. 
 
Opgaverne omfatter såvel indretning af studieområder som tilrettelæggelse og gennemførelse af bruger-/interessentprocesser i samarbejde med universitetets bygningsafdeling (CAS) og Bygningsstyrelsen, som er vores bygningsejer.
 
Dine arbejdsopgaver omfatter:  
 • selvstændig gennemførelse af planlægningssager, herunder at sikre relevant brugerinddragelse samt udforme skriftlige oplæg, indstillinger, notater og informationsmateriale, 
 • udførelse af behovsanalyser, brugerdialog og kontakt til involverede parter, herunder særligt Københavns Universitets fællesadministration, myndigheder samt fakultetets brugere, 
 • gennemførelse af processer f.eks. ved renovering, istandsættelser og rokader/flytninger, 
 • medvirken til udvikling af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Campusområder, 
 • sikring af at fakultetets brugere bliver hørt i processen, og at deres ønsker bliver taget i betragtning. 
Vi forventer at  
 • du finder glæde og motivation i at samarbejde med og understøtte engagerede og entusiastiske brugere af laboratorier, kontorer og fællesfaciliteter. 
 • du har en relevant bygningsfaglig uddannelse som arkitekt, konstruktør eller lignende – og gerne med kendskab til laboratoriebyggeri. 
 • du har erfaring med projekt-/procesledelse af planlægnings-/byggeprojekter. 
 • du kan sikre samarbejde og fremdrift i komplekse projekter med mange interessenter. 
 • du har gode samarbejdsevner samt at du kan læse og forstå behov, der fører til gode løsninger. 
 • du er systematisk og god til at organisere, kan holde fokus og skabe overblik samt kommunikere klart og præcist mundtligt såvel som skriftligt. 
 • du har teknisk forståelse og gerne erfaring med projektgranskning af byggeprojekter. 
 • du har erfaring med anvendelse af CAD og digitale projekthåndteringssystemer. 
 • du taler og skriver dansk og engelsk, da vi har mange udenlandske brugere. 
Vi tilbyder  
 • en fuldtidsstilling som specialkonsulent i SCIENCE Plan og Projekt, der er en del af KUs byggeorganisation.  
 • et job, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med fakultetets institutter, såvel på administrativt niveau som på forsknings- og undervisningsniveau, 
 • en organisation, hvor vi lægger vægt på et tæt samarbejde med vores arbejdsmiljøteam og med fakultetets driftsorganisation, 
 • et udviklende og selvstændigt job med en alsidig hverdag i et spændende miljø, hvor du vil blive en del af en dynamisk projektorganisation, der arbejder med alt fra planopgaver, mindre ombygningsopgaver til store byggeprojekter. Der er tale om et job med en bred kontaktflade, internt og eksternt. 
 • mulighed for faglig og personlig udvikling på en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på selvstændighed i jobbet, tværfaglighed, og at der er sammenhæng mellem arbejdsliv og fritid. 
Løn og ansættelsesforhold 
Hvis du er uddannet bygningskonstruktør vil løn- og ansættelsesvilkår ske i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten eller i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO–S - fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringstekniker m.fl. 
 
Hvis du er uddannet arkitekt vil løn og ansættelsesvilkår ske som specialkonsulent i henhold til Overenskomst for Akademikere i Staten.  
 
Hvis du har en anden relevant uddannelse vil du blive indplaceret på anden relevant overenskomst.
 
Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid. 
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 28. maj 2018.  
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 23. 
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere spørgsmål 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Campusplanchef Anja Gabelgård, 28783807.  
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.500 ansatte og 9.500 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. 
 
Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ 
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anja Gabelgård

Info

Ansøgningsfrist: 28-05-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Afdeling/Sted: SCIENCE Plan og Projekt

Søg i stillinger