Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Lektiehjælpere til Kemisk Fagråds Lektiecafé

Kemisk Fagråd oprettede i 2013 en lektiecafé, hvor der blev givet frivillig lektiehjælp til alle førsteårsstuderende på bacheloruddannelsen i kemi på Københavns Universitet. Fra studieåret 2014-2015 blev Lektiecaféens hjælpere lønnet af Kemisk Institut, og der vil fortsat blive udbudt hjælp til de fleste obligatoriske fag i 2018-2019. Derfor søger vi 2-3 lektiehjælpere med et brændende ønske om at hjælpe.  
 
Lektiecaféen afholdes som udgangspunkt hver fredag i undervisningsugerne i blok 1-4, fra kl. 12.30-14.30 på H.C. Ørsteds Instituttet. Dette kan dog variere, da undervisning eller andre aktiviteter kan betyde, at Lektiecaféen i nogle uger må flyttes til andre dage og/eller tidspunkter.
 
Tiltrædelse pr. 15. august eller snarest muligt herefter.
 
Arbejdsopgaver  
Arbejdet består i at hjælpe de studerende med forefaldende arbejde i de pågældende fag: Primært de ugentlige afleveringsopgaver. Som lektiehjælper har man adgang til opgaver og evt. facitlister på forhånd. Lektiehjælpen foregår i en afslappet atmosfære, og det forventes man kan deltage i en faglig diskussion med de studerende, udover det forventede pensum for dagen.  
 
Kvalifikationer  
Du er bachelorstuderende på 3. år eller kandidatstuderende i kemi, eller en tilsvarende uddannelse. Det er et krav, at du er studerende. Du har gennemført fag, der giver dig faglig kompetence til at kunne hjælpe i et eller flere af følgende fag:  
 
• Uorganisk kemi 1 (KemiU1)  
• Organisk kemi (KemiO)  
• Introduktion til matematik for de kemisk fag (MatIntroKem)  
• Uorganisk kemi 2 (KemiU2)  
• Anvendt matematik for kemikere (AnvMat)  
• Kemisk binding (KemiBin)  
• Fysisk kemi 1 (FysKem1)  
 
For pensum mm. se kurser.ku.dk
 
I din jobansøgning må du meget gerne fortælle, hvilke fag, du er interesseret i at undervise i.
 
Bemærk, at vi i år primært søger lektiehjælpere til organisk kemi, de matematiske fag, Kemisk binding og Fysisk kemi 1.
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelse sker som instruktor/hjælpelærere efter overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.  
 
Per session af 2 timer gives desuden ½ times forberedelsestid. Timelønnen: 206,82 kr.  
 
Der er ikke noget minimum antal timer eller fag, men det er selvfølgelig en fordel, at kunne undervise i flere fag. Som udgangspunkt bliver hver lektiehjælper tilknyttet 2 fag og har ca. 10 sessioner i løbet af året.  
 
Ansættelsesperioden er på 2 år. En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet studerende på en videregående uddannelse. Ansættelse ophører automatisk ved indskrivnings ophør.  
 
Ansøgning mv.  
Send ansøgning bilagt cv, karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk  så den er universitetet i hænde senest den 30. maj 2018.  
 
Er du interesseret?  
Spørgsmål ang. jobbet rettes til Anna Kristina Schnack-Petersen (hjs191@alumni.ku.dk eller +4531498495).  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-05-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Afdeling/Sted: H.C. Ørsteds Instituttet

Søg i stillinger