Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Eksternt lektorat ved Institut for Antropologi inden for Statistik for antropologer

Institut for Antropologi på Københavns Universitet tilbyder et eksternt lektorat med opgaver inden for undervisning, vejledning og bedømmelse. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2018. Stillingen er tidsubegrænset.
 
Stillingens indhold  
Den eksterne lektor skal særligt varetage undervisning i kurset Statistik for antropologer. Kursets formål er at give studerende fra kvalitativt orienterede fag indføring og praktisk erfaring med kvantitativ metode, herunder brug af statistikprogrammet SPSS. Kurset giver en grundig forståelse af kvantitativ metode fra et kvalitativt perspektiv og udstyrer den studerende med statistiske værktøjer, som kan bruges til at belyse antropologiske og andre kvalitative problemstillinger, så de styrkes. Kurset er anvendelsesorienteret og tager den studerende gennem den kvantitative analyseproces.
 
Kvalifikationer  
Ansøgere som kan dokumentere solid erfaring med undervisning i statistik for studerende fra kvalitativt orienterede fag vil blive foretrukket. Baggrundsviden om antropologi og solidt kendskab til brug og undervisning i SPSS programmet er en forudsætning.
 
Ansættelsesforhold  
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på mindst 100 og maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 257,49. Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til studieleder Heiko Henkel på tlf. 35 32 44 56 eller e-mail: heiko.henkel@anthro.ku.dk
Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter studielederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver enkelt ansøger vil få tilsendt den del af bedømmelsesudvalgets indstilling, der vedrører den pågældende selv.
 
Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.  
 
Ansøgning mv.  
Ansøgning skal sendes via KUs jobportal (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 4. december 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Heiko Henkel

Info

Ansøgningsfrist: 04-12-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger