Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Klinisk lektorat med funktion som internationaliseringsambassadør

Institut for Klinisk Medicin og Sektion for Internationalisering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger en klinisk lektor med funktion som internationaliseringsambassadør med henblik på systematisering af kliniske ophold for internationale studerende. Stillingen er til besættelse i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2019.

Stillingen som klinisk lektor med funktion som internationaliseringsambassadør er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalitet og udvikling i arbejdet med at styrke internationaliseringen ved kliniske ophold for studerende på medicinuddannelsen på Københavns Universitet. Stillingen har eksisteret siden 2015.

Internationaliseringsambassadøren skal overordnet varetage følgende opgaver:
• Videreudvikle det internationale aspekt ved medicinuddannelsen på SUND
• Finde relevante afdelinger og sikre faste aftaler om et tilstrækkeligt antal klinikpladser for internationale studerende
• Styrke kvaliteten af og udvikle de kliniske ophold på engelsk og samarbejde med Sektion for Internationalisering om at sikre effektive administrative arbejdsgange og modeller, som kan lette afdelingernes arbejde med at modtage internationale studerende
• Udvikle en model, som sikrer incitament til at kliniske afdelinger indgår længerevarende aftaler om internationalisering

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Sektion for Internationalisering ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.

Arbejdsomfang
Internationaliseringsambassadøren ansættes i en stilling svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats C).
En 15 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor (tidligere sats C) er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

Kvalifikationskrav
Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau.

Kvalifikationskrav hos IKM

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på, at den pågældende har haft beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.


Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

Internationaliseringsambassadøren aflønnes svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats C).

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på kr. 24.407,88. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Der ydes eventuelt kompensation til hovedansættelsessted for internationaliseringsambassadørens engagement i opgaven.

Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:

• Motivation for ansøgning
• CV og publikationsliste, se retningslinjer her
• Dokumentation for forsknings- og undervisningserfaring, download skema her
• Støtteerklæring fra afdelingsledelsen, download skema her

Ansøgning mv. skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 10. maj 2017. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesproces
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For yderligere information om stillingen kan institutleder Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk, Institut for Klinisk Medicin eller sektionsleder Anne-Grethe Routley, agr@sund.ku.dk, Sektion for Internationalisering kontaktes.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Natasja Ekström Larsen

Info

Ansøgningsfrist: 10-05-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-08-2017
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger