Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Postdoc søges til spørgeskemaundersøgelse ved Institut for Statskundskab

Postdoc søges til projektet APV: Refleksivitet og rutine. Opgaven består i sammen med projektets leder at gennemføre en større spørgeskemaundersøgelse om brugen af arbejdspladsvurderinger på offentlige arbejdspladser i Danmark.  
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Du kan læse mere om projektet på http://creme.polsci.ku.dk/forskningsprojekter/
 
For rette ansøger er der mulighed for høj grad af involvering i forskningsprojektet. Projektet er hjemmehørende i forskningsmiljøet omkring CREME, Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt.  
Stillingen besættes 1. februar 2018 eller snarest derefter. 
 
Kvalifikationer 
Ansættelse som postdoc kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Den foretrukne ansøger har en samfundsvidenskabelig uddannelse, eksempelvis i statskundskab eller sociologi. Der ønskes en person med dokumenterede kompetencer til indsamling af spørgeskemadata og statistisk analyse. Endvidere vil det være en styrke, hvis du har interesse for forskning i arbejdsmiljø og/eller interesse for forskning i brugen af evaluativ information i offentlige organisationer. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse i en stilling som postdoc sker for en periode af indtil 4 år på samme universitet. Den ledige stilling er tidsbegrænset til 1 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Aflønning i henhold til AC-overenskomsten er anciennitetsbestemt og udgør pt. årligt mellem kr. 341.550 og 362.324. Ud over basislønnen ydes der et årligt tillæg til postdocs, som for tiden udgør kr. 51.393 (pr. 1.4.2017). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg.  
For yderligere oplysninger om stillingen som postdoc henvises til punkt 2.1 i ”Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne 2013”: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476#Bil4
 
Ansøgningen  
Ansøgningen skal indeholde følgende: 
Motiveret ansøgning på 1-2 sider 
Curriculum vitae 
Kandidatbevis inkl. eksamensudskrift 
Ph.d.-bevis 
Publikationsliste 
Maksimalt tre (3) videnskabelige værker, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. 
 
Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede. 
 
Ansøgningsprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes (’shortlistes’). Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk
Den indledende shortlisting vil ske i henhold til ansøgers samlede opfyldelse af de kvalifikationskrav, som er markeret ovenfor i punktet ”kvalifikationer”. I forbindelse med beslutning om ansættelse kan der blive afholdt ansættelsessamtaler. 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
For yderligere oplysninger kan du kontakte Professor Peter Dahler-Larsen (pdl@ifs.ku.dk).   
 
Ansøgningsfristen er den 20. december 2017 (kl. 23:59)
 
Stillingen skal søges online via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger
(tryk på linket "SEND ANSØGNING" nederst i opslaget). Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), bedes du samle dokumenterne i én fil (pdf eller word). 
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Ansøgninger pr. e-mail eller pr. almindelig post modtages ikke.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Peter Dahler-Larsen
E-mail: pdl@ifs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 20-12-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger