Økonomielev til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Ønsker du en spændende kontoruddannelse inden for økonomi? Og vil du gerne være en del af en dynamisk arbejdsplads med fagligt dygtige og passionerede medarbejdere? Så er du måske vores nye økonomielev, som der ifølge traditionen er rift om efter endt uddannelse. 
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – i daglig tale SCIENCE søger pr. 1. september 2019 en økonomielev til en varieret kontoruddannelse med speciale i økonomi. På SCIENCE forsker og underviser vi inden for mange spændende områder der spænder lige fra mad, miljø, natur og dyrevelfærd til IT, idræt, genetik og astrofysik. SCIENCE er overordnet organiseret i et fakultetssekretariat og 11 institutter placeret centralt i København og på Frederiksberg.  
 
Vi arbejder hver dag på at styrke vores arbejdsmiljø, og vi har fokus på trivsel og det gode kollegaskab. Som medarbejder hos os har du flextid, gratis parkering, frugtordning, personaleforening og adgang til smukke, historiske omgivelser i vores forskellige placeringer i byen. 
 
Dine arbejdsopgaver som økonomielev  
Du vil få en uddannelse inden for økonomi, hvor du vil rotere mellem 2 enheder på SCIENCE, herunder Fakultetssekretariatet og Institut for Plante- og Miljøvidenskab og opnå kendskab til de mange forskellige regnskabs- og økonomiopgaver, som findes på et universitet, som for eksempel:    
 • Kreditor- og debitorforvaltning 
 • Ompostering og intern handel 
 • Kasse, bank og afstemninger 
 • Projektøkonomi 
 • Systemkendskab, herunder især Navision (NAV)  Indfak, Rejsud og LDV 
Dine arbejdsopgaver vil både bestå af selvstændige opgaver, og opgaver som løses i teams. Du vil igennem din elevtid få ansvar og passende udfordringer samt rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.  
 
I hver enhed vil du være tilknyttet en oplæringsansvarlig, som også fungerer som din vejleder, og du vil få en bred kontaktflade med mange forskellige kollegaer og brugere – danske såvel som internationale.    
 
Vores nye elev  
Du bliver en del af en stor organisation med en omskiftelig og til tider hektisk hverdag, hvor mange interesser skal tilgodeses, og brugere betjenes. Du vil i din elevtid opleve vores organisation fra flere forskellige vinkler, og derfor er det vigtigt, at du:    
 • Er positiv, engageret og serviceminded 
 • Er god til at skabe relationer og i stand til at omgås forskellige typer mennesker 
 • Er lærenem, grundig og detaljeorienteret i din opgaveløsning 
 • Kan have mange bolde i luften, er opsøgende og har lyst til at tage et selvstændigt ansvar 
 • Har gode dansk- og it-kundskaber  
 • Er tryg ved at tale og skrive på engelsk 
Uddannelsesmæssige krav  
Du har bestået eller forventer at bestå EUX rettet mod kontor, et 5- eller 10 ugers kompetencegivende forløb (EUS) for studenter (HHX hhv. STX, HTX og HF) eller et adgangsgivende grundforløb inden tiltrædelse den 1. september 2019.  
 
I uddannelsesforløbet indgår 5 ugers skolegang på Niels Brock, mulighed for supplerende valgfag samt den afsluttende fagprøve.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes efter løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK/Stat).  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning bilagt CV og dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 3. februar 2019.  
 
Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende din realkompetencevurdering med din ansøgning.   
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Regnskabschef Morten Estrup, Fakultetssekretariatet på telefon 35 33 52 67 eller mail mes@science.ku.dk.   
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på godt 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/   
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Morten Estrup

Kontakt

Eva Ganvig

Info

Ansøgningsfrist: 03-02-2019
Ansættelsesdato: 01-09-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: SCIENCE Fakultetssekretariat

Søg i stillinger