Akademisk-TAP til ved Sektion for Biomolekylære Videnskaber,

Ved Sektion for Biomolekylære Videnskaber, Biologisk Institut ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger er en Akademisk-TAP stilling ledig til besættelse 1. marts 2019.
 
Sektion for Biomolekylære Videnskaber bedriver forskning, primært inden for proteiner, deres biofysiske egenskaber og cellulære metabolisme. Vi anvender molekylærbiologiske såvel som biokemiske og biofysiske metoder i vores arbejde.
 
Til stillingen er knyttet funktionen som lab manager for to uafhængige forskningsgrupper, hvor der arbejdes med proteinoprensning, protein karakterisering samt diverse molekylærbiologiske metoder i E. coli, gær og planter.
 
Arbejdsopgaverne inkluderer: 
 • Vedligehold af og instruktion i brugen af instrumenter (fx HPLC-systemer, ITC instrumenter, fluorimeter, spektrofotometer) 
 • Varetagelse af og instruktion i heterolog ekspression og oprensning af proteiner 
 • Ansvar for fremstilling af medier og standardopløsninger 
 • Varetagelse af og instruktion ved eksperimentelle øvelseskurser 
 • Indkøb af laboratorievarer 
 • Varetagelse af og instruktion i bakterie-, plante- og gærgenetik herunder selektion og analyse af mutanter. 
 • Varetagelse af og instruktion i molekylærbiologiske metoder som PCR, gelelektroforese, kloning, transformation, DNA og RNA-oprensning. 
 • Varetagelse af og instruktion i immunoprecipitation og western blot 
 • Varetagelse af og instruktion i forskellige bioassays  
Kvalifikationer: 
Vi søger en person med relevant uddannelse på mindst kandidatniveau inden for fagområderne biologi og eller biokemi el. lignende, og som har stor erfaring og interesse inden for ovenstående forskningsområder og som har lyst til at:  
 • varetage lab-management funktionen for to uafhængige forskningsgrupper.  
 • arbejde med og instruere i brugen af mikrobiologiske, biokemiske, biofysiske og molekylærbiologiske teknikker 
 • varetage vedligehold af og instruere i brugen af proteinkemisk apparatur 
 • arbejde selvstændigt, resultatorienteret og ansvarsbevidst  
 • arbejde med og vejlede studerende og post doc’s i brugen af udstyr og de metoder og teknikker  
Det er essentielt at vedkommende kan forstå og indgå aktivt og selvstændigt i forskningen og virke som inspirator og vejleder for studerende i laboratoriet. Gode praktiske såvel som faglige engelskkundskaber er desuden en forudsætning. Endelig må det meget gerne være en person som besidder humor, vilje til samarbejde samt har gode engelskkundskaber.  
 
Løn-og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som akademisk medarbejder i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer for akademikere i staten (AC-overenskomsten). Indplacering og løn i henhold til anciennitet, og vil være kr. 25.552,08 og kr. 31.135,75 plus pension. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere information
 Har du lyst til at vide mere om stillingen, bedes du kontakte sektionsleder Kaare Teilum, kaare.teilum@bio.ku.dk, telefon 3532 2029. 
 
Ansøgning m.v.:
 Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen. Når du finder opslaget på KU’s jobportal vil der være en ”SØG STILLINGEN” knap som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. 
 
Ansøgningsfristen er 27. januar 2019 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 27-01-2019
Ansættelsesdato: 01-03-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Biologisk Institut

Søg i stillinger