Akademisk projektleder på Statskundskab

På Institut for Statskundskab er en 3-årig stilling som projektleder af netværket Forum ledig til besættelse hurtigst muligt.
 
Forum er et løstkoblet netværk bestående af enkeltpersoner, offentlige institutioner, kommuner 
 og organisationer. Forums formål er at bidrage til en vidensbaseret udvikling af offentlig styring 
 og ledelse med henblik på at forbedre den offentlige sektors ressourceudnyttelse og kvalitet. Vi 
 gør dette ved at facilitere en ligeværdig dialog mellem beslutningstagere, forskere og 
 praktikere.  
 
Du kan læse mere om Forum på www.polsci.ku.dk/forum.
 
Arbejdsopgaver  
Opgaven består i udvikling og drift af formidlings- og debataktiviteter om offentlig styring og ledelse herunder: 
  • debatmøder  
  • rundbordssamtaler  
  • konferencer  
  • indlæg på aviser og sociale medier mm  
Endvidere har projektlederen ansvar for betjening af bestyrelse og Advisory Board, fundraising, medlemshvervning, økonomistyring samt vejledning af studentermedhjælp. 
 
Kvalifikationer 
  • Samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse 
  • Særdeles gode dansk og engelskkundskaber i såvel skrift som tale  
  • Kendskab til og interesse for budgetlægning og økonomistyring 
  • Erfaring med tilrettelæggelse og afvikling af konferencer og workshops 
  • Evne til at holde mange bolde i luften på samme tid 
  • Åben og udadvendt, initiativrig og omhyggelig og i stand til samarbejde med flere forskellige faggrupper 
Institut for Statskundskab har til huse i det gamle Kommunehospital fra 1863, hvor arkitekturen emmer  
af historie. I disse  historiske omgivelser stræber vi efter at udforske nutiden og forme fremtiden ved at  
uddanne de studerende i problemløsning i en kompleks verden. Det gør vi ved at skabe et pluralistisk og 
 engagerende forskningsmiljø, der fører studerende, forskere og det omliggende samfund sammen på  
innovative måder.  
 
Instituttet har over 2.000 studerende og ca. 250 udvekslingsstuderende. Desuden er instituttet  
akademisk arbejdsplads for 25 professorer, 26 lektorer og adjunkter, 4 seniorforskere, 16 postdocs, 38  
ph.d.-studerende samt 21 administrative medarbejdere.  
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet Akademikere i staten, med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 10 timer. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  
 
Ansøgning   
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning bilagt CV og andre relevante dokumenter via jobportalen https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/ (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget).   
 
Ansøgningsfrist  24. januar 2019, samtaler holdes i uge 4/5. 
 
Henvendelse om jobbet til Institutadministrator Flemming Juelsholt 35 32 33 77 / fj@ifs.ku.dk   
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 24-01-2019
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger