Økonomielev til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet

Vil du arbejde med økonomiadministration? Vil du gerne lære at jonglere med regnskaber og budgetter og navigere i systemer – og have papir på, at du er god til det? Så kunne en spændende kontoruddannelse inden for økonomi være interessant for dig. Vi kan tilbyde dig en varieret økonomiuddannelse på en dynamisk arbejdsplads med fagligt dygtige og passionerede kollegaer.  
 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – i daglig tale IFRO søger senest pr. 1. september 2019 og meget gerne før en økonomielev til en varieret kontoruddannelse med speciale i økonomi.
 
På IFRO forskes der blandt andet i brugen af og beskyttelsen af miljø og naturressourcer, landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevarer, forbrugeradfærd og udvikling. Vi leverer forskningsbaseret undervisning til vores studerende, og forskningsbaseret rådgivning til blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet samt Udenrigsministeriet. IFROs emneområder er ofte højaktuelle i den offentlige debat, hvor analyser af landbrugets tørke, kvotekongerne i fiskeriet og konsekvenserne af BREXIT er nogle af de nyere eksempler. Der er i alt cirka 140 medarbejdere på IFRO, hvoraf de 15 er administrative medarbejdere – måske dine kommende kollegaer.  
 
Vi arbejder hver dag på at styrke vores arbejdsmiljø, og vi har fokus på trivsel og det gode kollegaskab. Som medarbejder hos os har du flextid, gratis parkering, bærbar computer samt glæden ved at være centralt placeret på Frederiksberg. 
 
Dine arbejdsopgaver som økonomielev 
 • Du vil få en uddannelse inden for økonomi, hvor du i udgangspunktet vil være tilknyttet økonomiteamet på IFRO, men i løbet af din uddannelse vil du også opnå indsigt i økonomiforvaltningen på andre af universitets niveauer. Arbejdsopgaverne spænder bredt inden for økonomiforvaltningens mange facetter, men fokus vil være på forvaltningen af eksterne budgetmidler fra en lang række forskellige bevillingsgivere. Dette kan dog ikke gøres uden kendskab til de andre dele af instituttets økonomi, nemlig uddannelses- og myndighedsbetjeningsøkonomien. 
 • Du vil i elevperioden komme rundt i stort set alle hjørner af instituttets økonomiforvaltning og de dertil knyttede systemer, som omfatter:    
  • Regnskabssystemet Navision Stat samt det tilknyttede Datavarehus (LDV) 
  • Fakturabehandlingssystemet IndFak 
  • Rejseafregningssystemet RejsUd 
  • Journaliseringssystemet Workzone 
Dine arbejdsopgaver vil både bestå af selvstændige opgaver, og opgaver som løses i teams. Du vil igennem din elevtid få ansvar og passende udfordringer samt rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. 
 
Udover at være tilknyttet én elevansvarlig gennem hele dit forløb, vil du i hver enhed være tilknyttet en oplæringsansvarlig, som også fungerer som en lokal vejleder, og du vil få en bred kontaktflade med mange forskellige kollegaer og brugere – danske såvel som internationale. 
 
Vores nye elev 
 • Du bliver en del af et mindre institut i en stor organisation med en omskiftelig hverdag, hvor mange interesser skal tilgodeses og brugere betjenes. Du vil i din elevtid opleve vores organisation fra flere forskellige vinkler, og derfor er det vigtigt, at du: 
 • Er positiv, engageret og serviceminded 
 • Er god til at skabe relationer og i stand til at omgås forskellige typer mennesker 
 • Er lærenem, grundig og detaljeorienteret i din opgaveløsning 
 • Kan have mange bolde i luften, er opsøgende og har lyst til at tage et selvstændigt ansvar 
 • Har gode dansk- og it-kundskaber, herunder særligt Excel 
 • Er tryg ved at tale og skrive på engelsk 
Uddannelsesmæssige krav  
Du har bestået eller forventer at bestå EUX rettet mod kontor, et 5- eller 10 ugers kompetencegivende forløb (EUS) for studenter (HHX hhv. STX, HTX og HF) eller et adgangsgivende grundforløb inden tiltrædelse den 1. september 2019, men gerne før. 
 
I uddannelsesforløbet indgår 5 ugers skolegang med mulighed for supplerende valgfag samt den afsluttende fagprøve. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes efter løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK/Stat).  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning bilagt CV og dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest søndag den 10. februar 2019. 
 
Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende din realkompetencevurdering med din ansøgning.  
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af februar 2019.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Administrationschef, Jesper Levring Andersen, på telefon 35 33 68 92 eller mail jla@ifro.ku.dk.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi er et institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Læs mere om Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på http://www.ifro.ku.dk og om det Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 10-02-2019
Ansættelsesdato: 01-04-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Søg i stillinger