Post.doc. (2 år): Nordisk neoliberalisme

Saxo Instituttet, Det Humanistiske Fakultetet, Københavns Universitet, efterlyser ansøgere til en 2-årig post.doc. i ”Nordisk neoliberalisme” med start 1. maj 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tilknyttet det nordiske projekt ”Nordisk neoliberalism” (under ledelse af Professor Jenny Andersson, Uppsala Universitet) og er finansieret af Riksbankens Jubileumsfond). På Saxo Instituttet er stillingen knyttet til Lektor Niklas Olsen. 

Kort information om Nordisk neoliberalisme-projektet kan findes her: https://www.rj.se/en/anslag/2019/neoliberalism-in-the-nordics-developing-an-absent-theme

Jobbeskrivelse

Nordisk neoliberalisme-projektet udforsker neoliberalisme i den nordeuropæiske periferi fra 1970erne til i dag via et hold af historikere fra Sverige, Danmark og Finland. Målet er at forstå den rolle, som velfærdsstatens institutioner og aktører (herunder de nordiske socialdemokratier) har spillet ikke blot som et mål for neoliberal kritik, men som en drivkraft i udviklingen af nordiske varianter af neoliberalisme, forstået som en betegnelse for samfundsformer, hvor markedslogikker forsøges udbredt til alle dele af vores private og politiske liv.

Målet med den opslåede post.doc. er – i tæt samarbejde med Lektor Niklas Olsen og det nordiske projekt som helhed – at undersøge aspekter af nordisk neo-liberalisme med specielt fokus på (1) konstruktionen af borgeridealer (2) og udviklingen af demokrati-idealer i perioden siden 1970erne.

Ansøgere forventes ud over interesse i projektet som helhed at have:

 • Ph.d.-grad i historie eller i samfundsvidenskab (med en historisk indretning)
 • Dokumenteret forskningserfaring inden for mindst ét af følgende felter: Den nordiske velfærdsstats historie, demokratihistorie, begrebshistorie, politisk historie, kulturhistorie eller socialhistorie.
 • Arbejdssproget i projektet er skandinavisk og engelsk, og det er afgørende, at ansøgeren behersker mindst ét af de skandinaviske sprog og dermed kan forestå selvstændige kildestudier.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Forskning og publicering af resultater
 • Aktiv deltagelse i det kollektive projekt ”Nordisk neoliberalisme”
 • Organisering af workshops, gæsteforelæsninger m.v.
 • Undervisning

For yderligere oplysninger om ansættelseskrav for postdocs, se venligt bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

For nærmere oplysninger om stillingen kontakt: Lektor Niklas Olsen – nolsen@hum.ku.dk

Ansøgernes skal vedlægge:

 • Cover letter  
 • CV
 • Eksamensbeviser  
 • Publikationsliste
 • Forskningsskitse (max 2 sider)  
 • Tre publikationer (to af dem skal være mindre end fem år gamle (publikationerne skal uploades som vedhæftninger og nummereres 1-3

Ansøgningsfrist: 15 april 2020 kl 23:59

Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-04-2020
Ansættelsesdato: 01-05-2020
Afdeling/Sted: Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin

Søg i stillinger