Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

2 Regnskabsmedarbejdere - tidsbegrænset

Til vores løbende bogholderiopgaver søger vi snarest to dygtige regnskabsmedarbejdere til Regnskabssektionen, Koncern-økonomi, Københavns Universitet. Stillingerne er tidsbegrænsede indtil 30. september 2017, evt. med mulighed for forlængelse. 
 
Regnskabssektionen er en koncernfunktion bestående af ca. 40 medarbejdere. Vi har overordnet ansvar for hele regnskabs-området, herunder udvikling, regelfastlæggelse, tilsyn, rådgivning og systemunderstøttelse. Vi har et stort fokus på udvikling og effektivisering af vores opgaveområder og vi lægger vægt på konstant at fremme en udviklingskultur.  
 
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads i en traditionsrig og kompleks organisation, hvor du vil få din daglige gang i flotte historiske bygninger i hjertet af København (Nørregade 10). Vi lægger stor vægt på at sikre balance mellem arbejde og fritid via bl.a. fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse.  
 
Universitetet anvender økonomisystemet Navision Stat, herunder elektroniske faktura- og rejseafregningssystemer (IndFak og RejsUd).  
 
Arbejdsopgaverne består af følgende: 
  • Debitor- og kreditoropgaver 
  • Afstemning af balancekonti  
  • Løbende bogføring af forskellige bilagstyper, f.eks. intern handel samt omposteringer mv. 
  • Håndtering af henvendelser til vores funktionspostkasser 
  • Løbende kontakt til fakulteter og institutter 
 
Faglige kvalifikationer 
Vi søger personer med regnskabsmæssig baggrund. Kendskab til Navision Stat er en fordel, men ikke en forudsætning, idet oplæring vil finde sted. Vi forventer gode generelle it-kundskaber, herunder et godt kendskab til Word og Excel.  
 
Personlige kvalifikationer 
Vi ønsker udviklingsorienterede ansøgere, der trives i et miljø præget af forandringer og nye opgaver. Gode samarbejdsevner er ligeledes et krav. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og en god forståelse for vigtigheden af, at opgaveløsningen skal ske på et højt kvalitetsniveau. 
 
Yderligere oplysninger 
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til enhedsleder Marianne Libak Hansen på tlf. 35 32 37 29 eller mail marianne.libak.hansen@adm.ku.dk frem til den 27. marts. Fra den 28. marts til den 3. april kan du kontakte enhedsleder Bjarne Friis Ploumark på tlf. 23 30 18 56 eller mail bfp@adm.ku.dk
 
Læs mere om Koncern-økonomi her
 
Løn og ansøgning 
Der tilbydes løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/Stat med indplacering i løngruppe 3, sats 1 og mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. 
 
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via jobsiden på www.jobportal.ku.dk under Administration, it og service, så den er universitetet i hænde senest mandag den 3. april 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Marianne Libak Hansen

Info

Ansøgningsfrist: 03-04-2017
Afdeling/Sted: Koncern-økonomi

Søg i stillinger