Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende til forskningsprojekt om grønt nationalregnskab, Institut for Statskundskab

Til nystartet forskningsprojekt om ’udvikling og implementering af et grønt nationalregnskab’ søges en studerende til hjælp med forfaldende praktisk, administrativt og forskningsunderstøttende arbejde. Forskningsprojektet er forankret på Institut for Statskundskab (IFS) og gennemføres i samarbejde mellem forskere fra IFS, Økonomisk Institut (KU) og Danmarks Statistik. Projektet er finansieret af KR-fonden for en 3-årig periode og har til formål via forskellige forsknings- og kommunikationsaktiviteter at understøtte udviklingen og udbredelsen af et grønt nationalregnskab blandt danske politiske beslutningstagere, embedsmænd, erhvervsfolk m.v.
 
Den studerende tilknyttes projektet og skal bistå projektgruppens forskere med en række forskellige sekretariatsopgaver af primært praktisk, administrativ og forskningsunderstøttende karakter. Bl.a. vil en del af arbejdet bestå i at koordinere mødeaktiviteter med projektets stakeholders, forestå planlægning og eksekvering af workshops og konferencer; transskription af forskningsinterviews og tilsvarende ad-hoc opgaver m.v.  
 
Den ideelle ansøger til stillingen:  
  • Arbejder effektivt og struktureret;  
  • Kan prioritere, fokusere sine arbejdsopgaver, holde mange bolde i luften og overholde en deadline;  
  • Er pligtopfyldende og kvalitetsbevidst;  
  • Har evt. forudgående erfaring med forskningsunderstøttende opgaver og administration  
Arbejdstiden er i udgangspunktet 5 timer/uge men vil evt. kunne tilrettelægges fleksibelt mhp. at honorere ansøgers forpligtelser ift. eksamensperioder, projektopgaver m.v.
 
Det vil også være muligt at skrive speciale i forbindelse med projektet. Det er en fordel, at ansøger ved ansøgningstidspunktet har gennemført en bacheloruddannelse i statskundskab, økonomi, sociologi (eller tilsvarende samfundsvidenskabelig uddannelse) ligesom er en fordel, hvis ansøger har interesse i (evt. fulgt kurser) i projektets forskningsfelt (læs mere om projektet her www.dst.dk/ext/national/groentbnp--pdf).  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at ansøger er indskrevet og er aktiv studerende ved en videregående uddannelse  
 
Ansættelsesforhold  
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Timesatsen er 117,88 ved ansættelse på trin 1. Du vil blive lønindplaceret ud fra anciennitet.
 
Ansættelse vil ske fra 1. Maj 2017 eller snarest muligt derefter.

Ansættelsen er som udgangspunkt et år, men eventuelt med mulighed for forlængelse.  
 
Ansøgning mv.  
Send venligst kortfattet ansøgning (max. 1 side) med en kort beskrivelse af dig selv herunder dine faglige kompetencer, interesser, evt. relevante erfaringer og evt. referencer bilagt kortfattet CV, karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).  
 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 12. april 2017.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere spørgsmål til stillingen, forskningsprojektet m.v. kan stiles til professor Jens V. Hoff, jh@ifs.ku.dk
 
KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jens Villiam Hoff
E-mail: jh@ifs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 12-04-2017
Ansættelsesdato: 01-05-2017
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger