Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborantpraktikanter i sektion for Ingrediens- og Mejeriteknologi

 
Københavns Universitet, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Sektion for Ingrediens- og Mejeriteknologi søger 2 laborantpraktikanter i 1 år fra 1. februar 2018. Stillingerne er på fuld tid.  
 
Du tilbydes en uddannelse i et spændende, kreativt og attraktivt forsknings- og undervisningsmiljø inden for levnedsmiddelområdet. Institut for Fødevarevidenskab ligger centralt på Frederiksberg (København) i en nyere bygning med gode laboratoriefaciliteter. 
 
Uddannelsen vil foregå i et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø, hvor praktikanterne vil blive tilknyttet forskellige forskningsprojekter. Arbejdssproget vil veksle mellem dansk og engelsk. Uddannelsen tager sigte på, at praktikanterne oparbejder egen sikkerhed og selvstændighed i laboratoriearbejdet. Praktikantstillingerne er placeret ved følgende områder: 
 
Sektion for Ingrediens- og Mejeriteknologi fokuserer overordnet på, at forstå sammenhængen mellem råvare, procesteknologi og kvalitet af fødevarer. Vi arbejder både med avanceret analyseudstyr og pilot plant anlæg hvor vi kan simulere industriprocesser i lille skala. 
 
Praktikanterne vil være med i afdelingens forskellige forskningsprojekter, og desuden bistå laboranterne ved afvikling af kurser for studerende. Desuden vil praktikanterne deltage i alment laboratoriearbejde med blandt andet fremstilling af reagenser og specialbuffere, titrering, pH-målinger, ekstraktion, prøvebehandling, protokollering, dokumentation, resultatbehandling og laboratoriesikkerhed.  
 
Laborantpraktikanterne vil blive tilknyttet laboranter i gruppen og mulige arbejdsopgaver er beskrevet i flere detaljer nedenfor:  
 
Ekstraktion af sunde ingredienser fra planter  
hvor fokus er på udvikling af metoder til isolering af sunde og velsmagende proteiner, olier og fibre fra plantefrø til brug i fødevarer og dyrefoder. Opgaverne vil omfatte simulering i laboratorieskala af oprensningsprocesser og biokemiske analyser af de resulterende fraktioner.  
 
Molekylær forståelse af fødevarers kvalitet  
hvor fokus er på molekylær forståelse og processernes betydning for kvalitet, men også identifikation af sundhedsfremmende komponenter i fødevarer. Eksempler på aktuelle forskningsområder er strukturdannelse i mejeriprodukter, udnyttelse af blod fra slagterier som protein ingrediens samt udvikling af proteinrig plantebaseret snack.   
 
Bedre stabilitet af fødevarer 
hvor fokus er på de faktorer og processer, der er vigtige for fødevarers kemiske og fysiske stabilitet. Eksempelvis undersøger vi oxidation og effekten af naturlige antioxidanter på fødevarers kvalitet. For at kunne forstå disse forhold arbejder vi med både modelsystemer og rigtige fødevarer. 
 
Vi bruger en lang række kemiske og fysiske metoder til bestemmelse af de forskellige procestrin og til at kunne opklare de mekanismer, der ligger bag.   
 
Metoderne vil omfatte forskellige separationsteknikker og giver erfaring med eks. HPLC, GC-MS, gelelektroforese og fotokemisk og spektroskopisk udstyr (UV-vis, fluorescens, elektron spin resonans).  
 
 
Kontaktperson: Laborant Bente Danielsen, Tlf. 3533 3198, E-Mail: bsoe@food.ku.dk 
 
Vi tilbyder således en grundig, alsidig og spændende uddannelse der sikrer praktikanten stor selvstændig kompetence. Samarbejdsevner, hjælpsomhed og godt humør er en klar fordel.  
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingerne besættes i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO) samt organisationsaftale for laboranter indgået mellem Finansministeriet og HK/STAT. 
 
Ansøgning mv.: 
Der vil ikke blive udsendt kvittering for modtagelse af ansøgning.  
 
Det påregnes at afholde ansættelsessamtaler i uge 37 og 38. 
 
Send din ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk ved at klikke på ’Send ansøgning’ neden for. Vi skal have modtaget din ansøgning senest 25. august 2017. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Bente Pia Danielsen
E-mail: bsoe@food.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 25-08-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C

Søg i stillinger