Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Videnskabelig Assistent i Metabolisk Biokemi

Ved Biomedicinsk Institut (BMI), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet er en tidsbegrænset stilling som videnskabelig assistent på halv tid ledig til besættelse for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.  
 
BMI  
Biomedicinsk Institut udfører forskning, der sikrer den videre udforskning og forståelse af organsystemernes funktion, patologi, patofysiologi og farmakologi, For mere information om BMI se venligst www.bmi.ku.dk . Instituttets forskere leverer forskningsbaseret, klinisk relevant undervisning for feltet biomedicin ved en række uddannelser.  
 
Stillingsindhold  
Stillingen som videnskabelig assistent er en deltidsstilling tilknyttet Beta Celle Biologi forskningsgruppen med henblik på varetagelse af fortrinsvis undervisningsopgaver, hvor undervisningsopgaver omfatter undervisning i metabolisk biokemi på følgende kurser på lægestudiets 4. og 5. semester: Kursus i mave, tarm og lever; Kursus i endokrinologi og reproduktion samt blod og på tandlægestudiets 4. semester: Kursus i biokemi. Med reference til fagets ansvarlige kursusledere varetages undervisning og undervisningsplanlægning inden for den gældende studieplan.  
 
Kvalifikationskrav  
Ved besættelse af stillingen lægges der afgørende vægt på, at ansøgeren har nedenstående faglige kvalifikationer:  
• Cand. scient. & cand. pharm.  
• Undervisningserfaring i metabolisk biokemi på 4.og 5. semester på bacheloruddannelsen på medicinstudiet og på tandlægestudiets 4. semester, Københavns Universitet.  
 
Ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link "Søg stillingen" og skal indeholde nedenstående bilag mærket med de anførte bilagsnumre:  
 
bilag 1: Curriculum vitae med dokumentation for uddannelse.  
bilag 2: Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer.  
bilag 3: Motiveret ansøgning.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Institutlederen vil herefter, baseret på bedømmelsesudvalgets anbefalinger, udvælge den succesfulde kandidat.  
 
Ansøgningsfrist  
Den 21. august 2017. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund at søge stillingen.  
Spørgsmål  
 
Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Peter Thams, e-mail: pthams@sund.ku.dk .  
 
Alle administrative forespørgsler bedes rettet til Ragnhild Mostert, email: rmostert@sund.ku.dk .  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Peter Grevsen Thams

Info

Ansøgningsfrist: 21-08-2017
Ansættelsesdato: 01-10-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Biomedicinsk Institut

Søg i stillinger