Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Alsidig kommunikatør med en skarp pen og strategisk tæft

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – i daglig tale SCIENCE – søger vi ny kollega, der kan være med til yderligere at styrke vores eksterne kommunikation.

Du bliver en del af SCIENCE Kommunikation, hvor vi løser en lang række meget forskellige interne og eksterne kommunikationsopgaver. Målet er at skabe synlighed omkring fakultetets uddannelse og forskning og understøtte den interne sammenhængskraft på tværs af SCIENCE, der er Danmarks største natur- og biovidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Om SCIENCE

 SCIENCE bidrager til løsninger af de store udfordringer, som Danmark står over for i en verden under hastig forandring og med et øget pres på naturressourcerne og markante klimaforandringer. Vi er en institution med stolte traditioner og masser af historie, og vi lever af at tænke nyt og sprænge rammerne. Med et budget på godt 3 milliarder, 4.500 ansatte på 12 institutter og i Fakultetssekretariatet samt 9.500 studerende fordelt på 21 bacheloruddannelser og 33 kandidatuddannelser udgør SCIENCE mere end en tredjedel af Københavns Universitet.

Om SCIENCE Kommunikation

 SCIENCE Kommunikation består af 13 medarbejdere og er en del af SCIENCE Ledelse og Kommunikation. Vi har mange forskellige opgaver og er bl.a. ansvarlige for

 • forskningsformidling og pressehåndtering i tæt samarbejde med forskere og kommunikationsmedarbejdere på institutterne

 • fakultetets hjemmeside, intranet og sociale medier både på dansk og engelsk

 • intern kommunikation – herunder vores interne nyhedsbreve både på dansk og engelsk

 • fakultetets ledelseskommunikation og øvrige identitetsskabede kommunikation

 • krisekommunikation og forandringskommunikation samt kommunikationsrådgivning for fakultetets direktion og ledelsesgruppe

 • fakultetets skole- og gymnasietjeneste, der gennem undervisning og besøgsaktiviteter for elever i folkeskolen og gymnasiet skaber opmærksomhed om vores uddannelser og forskning.

 • markedsføring af fakultetets uddannelser

   

Vi arbejder med mange forskellige kanaler, digitale såvel som trykte, for at nå ud til vores mange målgrupper, der blandt andre tæller medarbejdere på SCIENCE, studerende i ind- og udland, gymnasie- og folkeskolelærere samt deres elever, erhvervsliv og myndigheder, pressen og den danske befolkning. Desuden arbejder vi tæt sammen med universitetets centrale kommunikationsafdeling og kommunikationsmedarbejdere på institutterne.

Dine opgaver

I SCIENCE Kommunikation skal du især beskæftige dig med den eksterne kommunikation. Du bliver en del af vores nyhedsteam, der tager sig af forsknings- og nyhedsformidling i tæt samarbejde med forskere og institutternes kommunikationsmedarbejdere. Desuden skal du være kommunikationsfaglig tovholder på konkrete projekter eller indsatser på fakultetet. I den funktion skal du i samarbejde med de faglige medarbejdere i projektet kunne lægge en kommunikationsplan, der tager højde for både de aktuelle behov og de mere langsigtede og strategiske behov. Endelig skal du bruge din faglighed til sammen med kollegerne at udvikle vores samlede kommunikation, så vi sikrer, at vi aldrig går i stå, men hele tiden kan tilbyde organisationen de løsninger, der er behov for.

Din profil

Vi forventer, at du

 • har en kommunikationsfaglig baggrund, eksempelvis journalist eller cand.comm.

 • har flere års presse- og kommunikationserfaring fra en større, kompleks organisation - gerne en forsknings- og/eller uddannelsesinstitution eller fra offentligt regi, eksempelvis departement, styrelse eller kommune

 • kan vinkle en nyhed klart og præcist og lancere historien for pressen

 • kan hjælpe både de danske og udenlandske journalister, som kontakter os

 • har erfaring med strategiudvikling samt tilrettelæggelse og styring af kommunikationsarbejde i projekter, der strækker sig over kortere eller længere tid

 • er ansvarsbevidst og proaktiv i forhold til at få opgaver løst både godt og til tiden

 • er velskrivende og har styr på både retskrivning og kommatering

 • mestrer engelsk på et skarpt og aktivt niveau, så du kan interviewe engelsktalende forskere

Som person forventer vi, at du er en engageret holdspiller, som trives med at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer på fakultetet og med institutterne. Du skal være omstillingsparat og fleksibel i forhold til nye opgaver og udfordringer, der opstår undervejs. Endelig er det vigtigt, at du er hjælpsom og tillidvækkende i forhold til dine kolleger i afdelingen og på resten af fakultetet.
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Hvis du har en kandidatuddannelse som fx cand.comm. eller cand. public på baggrund af en bacheloruddannelse (dog ikke en bachelor fra SDU i journalistik – linje A), vil du blive indplaceret som akademisk medarbejder i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten hvor lønnen er anciennitetsbestemt.  
 
Hvis du er uddannet journalist eller cand. public. på baggrund af en professionsuddannelse i journalistik eller bachelor fra SDU i journalistik – linje A, vil løn og ansættelsesvilkår være i henhold til gældende overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten hvor lønnen er anciennitetsbestemt.
 
Der vil i begge indplaceringer være mulighed for at forhandle et tillæg efter kvalifikationer.  Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.  
SCIENCE er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrette arbejdet fleksibelt. 
 
Din ansøgning
 
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning via jobsiden på Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 31. august 2017. Vedlæg gerne en enkelt artikel eller pressemeddelelse, der kan vise os, hvordan du skriver samt uddannelsesbevis. Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 7. september 2017. Ansøgere, som går videre til 2. samtale, skal dels gennemføre en faglig test, dels deltage i en 2. samtale den 14. september 2017. Vi forventer, at du kan tiltræde 1. oktober 2017 eller snartest derefter.  
 
Yderligere oplysninger 
 
Du kan læse mere om fakultetet på www.science.ku.dk. Har du spørgsmål om stillingens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Birgitte Lyhne, tlf. 93 56 58 64. 
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Birgitte Lyhne Broksø

Info

Ansøgningsfrist: 31-08-2017
Ansættelsesdato: 01-10-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: SCIENCE Kommunikation

Søg i stillinger