Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Økonomimedarbejder / projektøkonom

Vi søger en kollega til økonomistyring af vores eksternt finansierede forskningsprojekter. Du skal have lyst til at sikre, at der er styr på projekternes økonomi, og at vores forskere får den bedste hjælp til at få overblik over deres bevillinger.  
 
Du skal arbejde sammen med to andre dygtige og engagerede økonomimedarbejdere. Stillingen er organisatorisk placeret i Sekretariatet for Antropologi & Sociologi ved Københavns Universitet, som består af ca. 20 kolleger, der sammen varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og formidling.  
 
Økonomimedarbejderne indgår i SAMF Økonomiservice, hvor budget- og regnskabsopgaver på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet koordineres i tværgående grupper, så vi sikrer ensartede forretningsgange og gensidig erfaringsudveksling.  
 
I denne stilling får du mulighed for at arbejde midt i et pulserende universitetsmiljø, hvor du får ansvar for dine egne opgaver og samtidig medansvar for vores samlede økonomistyring. Vi lægger vægt på, at arbejdsformen bygger på sparring og samarbejde mellem kolleger.  
 
Arbejdssproget er både dansk og engelsk, da flere forskningsprojekter udføres i samarbejde med forskere i udlandet, og desuden taler en del af institutternes forskere ikke dansk. Stillingen forudsætter derfor, at du behersker engelsk i skrift og tale.  
 
Dine opgaver  
 
Du vil primært få ansvaret for at administrere økonomien på ca. 50 eksterne projekter på Institut for Antropologi med en årlig omsætning på ca. 20 mio. kr.  
 
I samarbejde med bevillingshaverne og de øvrige administrative medarbejdere bliver dine opgaver:  
 • administration af projektbevillinger i overensstemmelse med de specifikke vilkår, som bevillingsgiver (f.eks. Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden, Danida Fellowship Centre samt private fonde såsom VELUX Fonden og Carlsbergfondet) fastlægger  
 • dataudtræk og kvalitetssikring af data, herunder månedlig opfølgning på løn  
 • kvartalsvis budgetopfølgning og –indberetning  
 • opstartsmøder med nye bevillingshavere  
 • samarbejde med forskningskonsulenten om budgetlægning til brug for ansøgninger om ekstern finansiering  
 • tilvejebringelse af økonomisk overblik til de videnskabelige medarbejdere over deres bevillinger  
 • bogføring af udgifter på projekterne  
  kontakt til bevillingsgivere, når der er ændringer i projekterne  
 • sørge for økonomisk afrapportering til bevillingsgiver, både løbende og ved afslutning af projekterne  
 • besvare diverse henvendelser, herunder beregning af løn, vejledning i brug af fakturerings- og rejseafregningssystemer og information om regler og forretningsgange på det økonomiske område  
De tre økonomimedarbejdere arbejder sammen om at løse opgaverne og dækker for hinanden ved fravær, så hastende opgaver altid kan håndteres.
 
Kompetencer og profil  
 
Vi ser gerne at du har
 • en kontoruddannelse eller lignende kvalifikationer erhvervet via dit karriereforløb  
 • erfaring med økonomistyring  
 • et bredt kendskab til økonomisystemer, herunder avanceret kendskab til regneark  
 • gode samarbejds- og kommunikationsevner, herunder lyst til at være i dialog med mange forskellige mennesker og yde en god service over for brugerne  
 • sans for at arbejde selvstændigt og for at planlægge og prioritere de daglige opgaver  
 • en tilgang til arbejdet præget af ansvarsfuldhed og præcision - du forstår, hvordan den lille detalje kan være afgørende for korrekt økonomistyring  
 • interesse for universitetets kerneopgaver inden for forskning og uddannelse  
 • lyst til at medvirke til et godt arbejdsmiljø
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Vi tilbyder
 • Et udviklende og alsidigt job med selvstændighed og ansvar  
 • Rare kollegaer, der er engagerede i at udvikle arbejdspladsen  
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet, herunder fleksibel arbejdstid
Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering på trin 3.2 med mulighed for forhandling af tillæg. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.
Tiltrædelse efter aftale.  
 
Yderligere oplysninger  
om stillingen kan fås ved henvendelse til institutadministrator Christina Holbøll, 3532 3466, chol@samf.ku.dk.  
 
Stillingen søges online via hjemmesiden Jobportalen (tryk på linket "Send ansøgning" nederst i opslaget). Der er ansøgningsfrist 3. september 2017, og vi holder ansættelsessamtaler den 7. september med 2. samtale den 11. september.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Christina Holbøll
E-mail: chol@samf.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 03-09-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Sociologisk Institut

Søg i stillinger