Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Økonomikoordinator

Økonomikoordinator/faglig teamleder søges til Biologisk Institut 
 
Biologisk Institut søger en erfaren økonomikoordinator og faglig teamleder, som kan være med til fortsat fagligt at udvikle økonomistyringen på institut-, sektions- og projektniveau og indgå som sparringspartner for institutledelsen.  
 
Økonomikoordinatoren er samtidig teamleder for økonomiområdet og skal varetage den faglige koordination af området og de 9 medarbejdere, hvoraf hovedparten er dedikeret til økonomiadministration i forhold til eksternt finansierede projekter. 
 
Biologisk Institut er blandt de største institutter på KU og varetager forskning på højeste internationale niveau inden for biokemi, fysiologi, molekylærbiologi, bakteriologi, økologi, populationsbiologi, evolution, marinbiologi, ferskvandsbiologi, bioinformatik m.m. Instituttet har endvidere en omfattende uddannelsesportefølje og uddanner ca. 150 kandidater hvert år. Der er ca. 425 ansatte og en årlig omsætning på ca. 310 mio.kr. 
 
Instituttet er opdelt i 10 faglige sektioner og har en fællesstab bestående af ca. 35 medarbejdere inden for økonomi- og personaleadministration, studie- og ph.d.-administration, kommunikation, teknisk service mv. 
 
Økonomikoordinatoren har som primært fokus at varetage og implementere den overordnede økonomistyringsramme og samtidig udvikle og optimere instituttets økonomistyring og budgetprocesser, som en integreret del heraf. Du har den løbende kontakt til fakultetet og KU’s centrale økonomifunktioner, og koordinerer og afstemmer opgaverne med dem. 
 
I tæt samarbejde med administrationschefen er du med til at udvikle ledelsesinformationen til brug for den løbende dialog om såvel instituttets samlede økonomi som sektionernes budgetter ligesom du vil være en central sparringspartner i forhold til sektionerne. 
 
Vi tilbyder et fagligt udfordrende job i et spændende miljø på en arbejdsplads i konstant udvikling. 
Stillingen indeholder følgende ansvars- og arbejdsopgaver:  
Løbende budgetlægning og økonomistyring, herunder flerårige prognoser på institutniveau 
Flerårig budgetlægning og økonomistyring på sektionsniveau 
Controlling, herunder sikre at love og regler overholdes og tilskudsbevillinger bruges efter formål 
Sikre en konsistent brug af elementerne i økonomisystemet og anvise betalinger 
Implementere nye tiltag, herunder ny lovgivning 
Koordination af indkøbsområdet og deltagelse i fakultetets indkøbsnetværk 
Udarbejdelse af omkostningsanalyser og analyser ift. økonomistyring  
Udarbejdelse og formidling af ledelsesinformation for fakultet, BIO-ledelsen samt samarbejdsudvalget  
Gennemføre tiltag der kan styrke instituttets økonomi 
Udarbejdelse af sagsfremstillinger, besvare høringer og statistisk materiale o.l. 
Deltage i fakultetets netværk for økonomistyring 
Faglig teamlederfunktion for økonomigruppen i administrationen på i alt 9 personer 
 
Din profil: 
En relevant uddannelse inden for økonomi og erfaring med udarbejdelse af flerårige budgetter, analyser og ledelsesinformation 
Du har erfaring med offentlig økonomistyring og indsigt i forskningsverdenens tilskuds- og bevillingsforhold 
Du har teamledererfaring eller har naturligt flair for at skabe et motiverende og stærkt fagligt fællesskab på økonomiområdet 
Du er ansvars- og kvalitetsbevidst  
Du kan samarbejde og kommunikere også på tværs af faglighed 
Du er udviklingsorienteret og kan omsætte strategiske og politiske beslutninger til konkret økonomistyring 
Du er excel-bruger på avanceret niveau 
Du behersker dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt  
 
 
Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til KU’s økonomisystemer (IndFak, RejsUd, Navision Stat og ØS LDV) men det er ikke et krav for at søge stillingen. For os er det vigtigste, at du er analytisk og hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer og processer. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Ansættelsen sker som specialkonsulent i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og overenskomst for Akademikere i Staten. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Der er tale om en fuldtidsstilling. 
 
Tiltrædelse 1. november 2017 eller hurtigst muligt. 
 
Ansøgningsfrist 1. september 2017.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Lone Winge på tlf. 35331812. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-09-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Biologisk institut

Søg i stillinger