Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Medarbejder til kommunikationsopgaver

Medarbejder til kommunikationsopgaver  
 
Vi har brug for en ny kollega på Skovskolen i Nødebo, der kan varetage skolens skriftlige kommunikation, pressekontakt og markedsføring.  
 
Har du lyst til at planlægge og koordinere vores kommunikationsopgaver på tværs af Skovskolens afdelinger, så er du den, vi søger.  
Du skal selvstændigt tilrettelægge dit arbejde i tæt samarbejde med kolleger og Skovskolens ledelse, og du skal have lyst til at være opsøgende i dit arbejde, både internt i forhold til kolleger på skolen og instituttet og eksternt i forhold til presse- og medier.  
 
Du indgår i Skovskolens kommunikationsteam og samarbejder tæt med instituttets kommunikationskoordinator.  
 
Du skal være klar til at strukturere, systematisere og organisere en række arbejdsopgaver i en travl hverdag.  
 
Arbejdsopgaver  
 
Kommunikationsopgaver:  
- Overordnet kommunikationsplanlægning på Skovskolen.  
- Redaktionelt arbejde på Skovskolens publikationer samt bidrag til fælles institut-materiale.  
- Koordinering- og udarbejdelse af tekster til tryksager, artikler, pressemeddelelser, nyhedsbreve og andet skriftligt materiale for skolens uddannelser mv.  
- Tekstmæssigt vedligehold af projekthjemmesider  
- Pressekontakt i forbindelse med Skovskolens aktiviteter som f.eks. Naturens Dag, Åbent Hus og Naturmødet i samarbejde med instituttets kommunikationskoordinator  
 
 
 
Ønsker til vores nye kollega  
 
• Relevant videregående uddannelse inden for kommunikation og/eller journalistik  
• Erfaring med pressekontakt og markedsføring  
• Lyst til at organisere, koordinere og strukturere på tværs af mange mennesker og mange ønsker  
• Køligt overblik i pressede situationer  
• Skriftlig og mundtlig gennemslagskraft  
 
Om Skovskolen  
 
Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på SCIENCE, Det Natur og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. SCIENCE er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.  
 
Instituttet har 450 ansatte og 2.000 studerende og er organiseret i et sekretariat, fire sektioner og Skovskolen. Sektionerne varetager forskning og uddanner bachelor- og kandidater inden for geologi, geografi og Landskabsarkitektur og vi bidrager bl.a. til uddannelserne i Naturforvaltning, Forstkandidat og Agronom.  
 
Skovskolen har ansvar for professions- og erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser som Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør, Skov- og Naturtekniker samt Natur- og kulturformidler. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannel¬ses¬kurser på alle ni¬veauer samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed.  
 
Ledelsen af instituttet varetages af institutleder Claus Beier, forstanderen for Skovskolen, Viceinstitut-lederen for henholdsvis forskning og undervisning samt sektionslederne.  
 
Vi kan tilbyde et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede kolleger og studerende. Der vil være mulighed for efteruddannelse inden for både pædagogik, markedsføring og kommunikation alt efter interesse. Der er altså tale om en stilling med et stort udviklingspotentiale for den rette person. Ud over et godt arbejdsmiljø, så er Skovskolen en af Danmarks smukkeste arbejdspladser.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
 
Stillingen er på 30 timer ugentligt.  
Ansættelsen vil ske i henhold til én af følgende overenskomster i forhold til ansøgers uddannelse:  
 
Overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten eller Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører/Have- og parkingeniører.  
 
Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg.  
Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested.  
Du indgår i Skovskolen afdeling: Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling med reference til afdelingslederen. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.  
 
Yderligere information, ansøgning og samtale  
Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til Forstander Thomas Færgeman, 33 65 31 00 eller Videncenterleder Mette Aaskov Knudsen, 23 31 21 93.  
 
Ansøgning  
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU’s jobportal http://www.ku.dk/stillinger/tap/ under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Når du finder opslaget på KU’s jobportal vil der være en ”send ansøgning” knap som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
 
Stillingen ønskes besat fra 1. september 2017.  
 
Ansøgningsfrist  
24. august 2017  
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 24-08-2017
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Skovskolen

Søg i stillinger