Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende søges til Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet søger 1 eller flere studentermedhjælpere til biodiversitetsprojekt  til centrets afdeling på Universitetsparken 15, 2100 Kbh Ø per 4. sep. 2017  
 
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er et af Danmarks Grundforskningsfonds forskningscentre. Centeret har et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamentale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.  
 
I forbindelse med et projekt om biodiversitet i danske bøgeskove søges en eller flere studentermedhjælpere, der kan medvirke som assistent ved feltarbejde, sortering af insekter fra fælder og ved dataindtastning. 
 
 
Arbejdsopgaver 
Assistance ved feltarbejde i Nordsjælland 
Sortering og bestemmelse af insekter fra vindues-fælder 
Indtastning og håndtering af data 
Enklere GIS-opgaver 
Diverse ad hoc opgaver 
Vi forestiller os, at du 
Er indskrevet på en videregående uddannelse 
Har erfaring med og interesse for feltarbejde 
Har interesse for og erfaring med biodiversitet i Danske naturtyper 
Har overblik over de overordnede grupper af insekter. Erfaring med insektbestemmelse er en forudsætning 
Har godt kendskab til Windows og en vis erfaring med Officepakken 


Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Minimumstimelønnen er 119,32 kr. Du vil blive løn-indplaceret på baggrund af tidligere ansættelser. Arbejdstiden er gennemsnitligt 8 timer om ugen, men vil kunne aftales løbende. Vi tager hensyn til perioder, hvor du har undervisning eller går til eksamen. Hovedparten af din arbejdstid vil finde sted mellem kl 8 og 16 på hverdage. 
 
Tiltrædelse 4. september 2017.  
 
Yderligere oplysninger  
 
Eventuelle spørgsmål angående stillingen som feltassistent rettes til lektor Jacob Heilmann-Clausen, E-mail: jheilmann-clausen@snm.ku.dk

 
Ansøgningen  
Send en motiveret ansøgning bilagt cv og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden på Jobportalen, så den er Universitetet i hænde senest d. 23. august 2017.  
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigt efter ansøgningsfristens udløb.  
 
Vi opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for zoologi, botanik og geologi. Museet har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse både Danmarks og hele klodens naturhistorie. Museet har ca. 400 ansatte.  
Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. www.ku.dk.   
 
Du kan læse mere om centeret på http://macroecology.ku.dk/dk/.   
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 23-08-2017
Ansættelsesdato: 04-09-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Statens Natur Historiske Museum

Søg i stillinger