Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Kontorfunktionær til bygningsdriften Søndre City Campus, Københavns Universitet

Campus Service Søndre City søger en medarbejder til bygningsdriften til bl.a. opgavestrukturering, projektopfølgning, skiltning og dataopsamling ifm. kommende FM-system mm. til tiltrædelse d. 1. januar 2018.
 
Om Campus Service Søndre City  
Campus Service Søndre City er en driftsfunktion, som servicerer bygninger og brugere i Søndre Campus på Amager og City Campusområder i Københavns centrum.  
 
De tre fakulteter på Søndre Campus er Jura, Teologi og Humaniora og deres ca. 20.000 studerende og 1.500 ansatte udgør den akademiske basis for kerneydelsen, som er forskning og undervisning.  
 
Bygningsmassen i driftsområdet på Søndre Campus er ca. 120.000 m2 og bygningerne er mellem 0-15 år gamle.  
 
I starten af 2018 er afdelingen i gang med at ibrugtage et nyt FM-system (Main Manager) som kommer til at udgøre en hjørnesten i afdelingens arbejde med at strukturere arbejdsgange og informationer.  
 
Driftsafdelingen varetager bl.a. opgaver i forbindelse med planlægning, arealoptimering, projekter, indretning, service, drift, vedligehold og fysisk arbejdsmiljø på Søndre Campus.  
 
Om stillingen  
Du har din opgavemæssige forankring i den administrative del af bygningsdriften og refererer til driftschefen. Dine opgaver er at sikre arbejdsgange og data ift. ny-implementeret FM-systemstrukturering af afdelingens opgaver. Herudover har du egne opgaver med ansvar for opretholdelse af fysisk og digital skiltning, wayfindingsystem, infotavler, opretholdelse af tegningsarkiv samt flytninger, mindre ombygninger mm.  
 
Du vil ofte skulle løse opgaver i samarbejde med kolleger fra driftsafdelingen og indgå i det samlede driftsteam, men vil også have en stor kontakt til campusområdets brugere ifm. løsning af deres opgaver.  
 
Opgaven vil også være koordinerende sammen med vedligeholdelseschefen. Du skal du være med til at sikre optimering, opgradering og styring af de tekniske anlæg og installationer, herunder at sikre at vi videreudvikler på arbejdsgange, struktur og dokumentation af servicearbejde på de tekniske anlæg. Implementeringen af et kommende Facilities Management system (FM) vil indgå som et kommende styringsværktøj for aktiviteter i bygningsdriften, så kendskab til FM vil være en fordel.  
 
Som medarbejder i bygningsdriften vil du  
• Indgå i den fælles driftsorganisation med løsning afdelingens opgaver  
• Arbejde med en strukturering af afdelingens arbejdsprocesser  
• Sikre strukturering af dokumenter og data særligt ift. arealdata  
• Få en særlig rolle ift. areal- og asset management på FM-system  
• Køre egne projekter f.eks. mindre ombygninger, flytninger mm.  
• Bistå driftschefen ifm. møder, notater mm  
• Vedligeholde skiltning, digitale skiltesystemer mm  
 
Som ansøger forventer vi, at du er/har  
• Erfaring fra driftsmiljø – gerne universitet eller lignende  
• Minimum 5 års erfaring  
• Erfaring med AutoCad, Illustrator  
• Har en hands-on tilgang til opgaveløsning  
• Kan arbejde selvstændigt  
• Har arbejdet med digitale systemer  
• Udpræget ordensmenneske  
• Struktureret arbejdsform  
• Kan aktivt indgå i et driftsteam  
• Erfaring med kunder i egen organisation  
 
Du tilbydes  
Job i en afdeling med bredt favnende opgaver som indebærer mulighed for udvikling og ansvar i stillingen. Der er et stærkt kollegialt sammenhold med en uformel omgangstone. Mulighed og ønske om faglig udvikling og efteruddannelse. Masser af udfordringer og muligheder for at påvirke afdelingens ydelser og arbejdsgange og dermed sætte dit personlige præg.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomst) samt organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK). Du vil blive indplaceret i løngruppe 3, sats 3 (aktuelt niveau 29. 830,75 kr.). Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  
 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.  
 
Du kan læse mere om Københavns Universitet på www. ku.dk  
 
Ansøgning, mv.  
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse via Jobportalen på http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/, så den er os i hænde senest 3. november 2017  
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 46, 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.  
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du er velkommen til at kontakte driftschef Søren Höffner på soren.hoffner@hum.ku.dk  
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Søren Höffner

Info

Ansøgningsfrist: 03-11-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Humanioras Bygningsdrift

Søg i stillinger