Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Forskningsfuldmægtig med kendskab til planlægning i det åbne land og flair for grafisk arbejde

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet søger en forskningsfuldmægtig med tiltrædelse 1. december 2017. Stillingen er tidsbegrænset og udløber 31. august 2018. Stillingen bliver organisatorisk placeret i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.  
 
Om os 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning arbejder med byer, grønne områder og det åbne land og forskningen danner grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende byer og landskaber.  
Vi forsker bl.a. i udviklingstendenser, design og udvikling af gode byer og landskaber, økonomisk effektiv park-og naturforvaltning, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø, udvikling af planlægningsmetoder og -processer samt geografiske informationssystemer (GIS), der er et væsentligt tværgående arbejdsområde i sektionen. 
 
Særlige temaer er f.eks. nye planredskaber i det åbne land, klimatilpasning af byer med særligt fokus på vand, naturens betydning for friluftsliv og sundhed, forvaltning af byernes grønne områder, styring af by- og regionaludvikling, landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber. 
 
Vi er et tværfagligt forskningsmiljø med både danske og udenlandske ph.d.-studerende og gæsteforskere. 
 
Arbejdsopgaver 
Som forskningsfuldmægtig får du til hovedopgave at understøtte og formidle nye proaktive, helhedsorienteret og involverende planlægningsprojekter i det åbne land i tæt samarbejde med forskere og eksterne partnere. Denne formidling skal sikres ved god og strategisk kommunikation i form af bl.a. udgivelse af en bog og en udstilling. Endelig skal du bidrage til at kortlægge faciliteter til havfriluftsliv samt håndtere dialog med forskellige klubber og disses hovedorganisationer, foreninger, kommuner m.fl.   
Vi lægger vægt på fælles ansvar for den samlede opgaveportefølje og du vil afhængig af dine kompetencer også skulle varetage andre opgaver ud over de konkrete arbejdsopgaver, der knytter sig til stillingen. 
 
Konkrete arbejdsopgaver  
 • ansvarlig for grafisk opsætning, udarbejdelse og håndtering af illustrationer (herunder foto- og kortmateriale) samt kontakt til forlag i forbindelse med udgivelse af bog  
 • udarbejdelse af div. grafisk arbejde til udstilling samt kontakt med museum  
 • kortlægning af faciliteter til havfriluftsliv samt håndtering af dialog med forskellige klubber og disses hovedorganisationer, foreninger, kommuner m.fl. 
 • administrativt og praktisk arbejde i forbindelse med planlægning og afholdelse af konferencer og møder 
 • div. ad hoc opgaver  
 
Dine kompetencer  
 • Du har kendskab til og indsigt i planlægning i det åbne land og friluftsliv, herunder borgerinddragelse og helhedsorienteret projekter.   
 • Du har flair for at arbejde med grafisk arbejde og gerne kendskab til og erfaring med grafisk at formidle planprocesser   
 • Du er initiativrig, tager ansvar og er god til at håndtere stressede situationer.  
 • Du er struktureret og systematisk i din arbejdsform  
 • Du er god til at bevare overblikket 
 • Du er en god formidler, både skriftligt og mundtligt.  
 • Du er en erfaren bruger af Adobe pakken, herunder InDesign og Illustrator og har godt kendskab til ArcGIS 
 • Du har en relevant akademisk uddannelse – landskabsarkitekt, landskabsforvalter eller lignende 
 • Administrativ erfaring er en fordel 
 
Vi tilbyder  
 • spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job,  
 • variation i opgaverne,  
 • engagerede og gode kolleger,  
 • et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone  
 • en fleksibel arbejdsplads. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker som forskningsfuldmægtig. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Aflønning i henhold til AC-overenskomst er anciennitetsbestemt og udgør minimum årligt kr. 297.347 og et årligt rådighedstillæg på minimum kr. 38.257,77. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Vi har flekstid. Tjenestestedet er pt. Frederiksberg.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Ansøgning skal sendes elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest 18. oktober 2017.  
 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har omkring 450 ansatte, 2.000 studerende og 160 indskrevne Ph.d.-studerende. Vi har en årlig omsætning på ca. 330 mio. kr. Vi arbejder med forskning og uddannelse inden for Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. På Skovskolen er man ansvarlig for professions- og erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser. 
 
Ansøgningsfrist: 18. oktober 2017 
Yderligere oplysninger fås hos: Lone S. Kristensen, Telefon: +45 353-31831 eller mail lokr@ign.ku.dk 
Hjemmeside: www.ign.ku.dk  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 18-10-2017
Ansættelsesdato: 01-12-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Søg i stillinger