Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Ph.d.-stipendium i samfundsfarmaci/klinisk farmaci

Har du lyst at arbejde med patientsikkerhed i lægemiddelbehandling når denne udfordres af et præparatskifte – så er dette måske et ph.d.-projekt for dig? Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet opslår hermed et 3-årigt ph.d.-stipendium i samfundsfarmaci/klinisk farmaci indenfor patientsikkerhedsområdet. Ph.d.-stipendiet er finansieret af Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation(CAMES), Region Hovedstadens Apotek, Amgros I/S, Enheden for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden og Københavns Universitet.  
 
Ph.d.-stipendiet er til besættelse pr. 15. december 2017 eller snarest muligt derefter.  
 
Jobbet  
Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet, og dette indbefatter også en sikker og tryg lægemiddelbehandling. I dette ph.d.-projekt stiller vi skarpt på lægemiddelbehandling på danske hospitaler og de patientsikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med præparatskift. Et præparatskift kan bl.a. medføre, at lægemidlet har ændret udseende, ændret navn, ændret koncentration eller der er ændret i måde lægemidlet skal gives/tages på. I ph.d.-projektet skal du afdække de patientsikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår ved præparatskift, samt udvikle og afprøve nye metoder til at forbedre patientsikkerheden i lægemiddelbehandlingen, når denne udfordres af præparatskift. En stor del af det empiriske arbejde vil udgøre simuleringsforsøg udført på CAMES. Projektet vil desuden omfatte en sundhedsøkonomisk analyse af konsekvenserne ved præparatskift. Vi kan tilbyde et inspirerende og højt fagligt forskningsmiljø med tæt samarbejde til alle de involverede parter. Du vil blive tilknyttet et fast vejlederteam.  
 
Hovedvejleder  
Lektor, ph.d. (pharm.) Lotte Stig Nørgaard, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Københavns Universitet.  
 
Kvalifikationer  
Som ansøger skal du:  
 • Have en kandidatgrad indenfor det sundhedsfaglige område inden startdato  
 • Være flydende i skrift og tale på både engelsk og dansk  
 • Have gode kommunikationsevner  
Dertil kommer, at vi leder efter en yderst motiveret ansøger, gerne med kendskab til kvalitativ forskning, samt kendskab til lægemiddelbehandling i det danske sundhedsvæsen.  
 
Som person har du evne til at arbejde i et tværfagligt miljø og skabe gode relationer til kollegaer og samarbejdspartnere. Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver. Du er udadvendt og nysgerrig på dine omgivelser og har lyst til at biddrage til, at vi får et endnu bedre og mere patientsikkert sundhedsvæsen i Danmark.  
 
Jobbeskrivelse  
Som ph.d.-studerende på fakultetet skal du:  
 • Selvstændigt gennemføre et forskningsprojekt under vejledning  
 • Skrive artikler og en ph.d.-afhandling på baggrund af dit forskningsprojekt  
 • Gennemføre ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et omfang svarende til ca. 30 ECTS-point  
 • Opnå erfaring med undervisning og andre typer af videnformidling, der er relateret til dit ph.d.-projekt, herunder at undervise studerende på PharmaSchool og på CAMES.  
 • Deltage i nationale og internationale kongresser og videnskabelige møder  
 • Deltage i aktive forskningsmiljøer herunder ophold på andre forskningsinstitutioner, gerne i udlandet  
 
Kriterier for bedømmelse af ansøgere  
Formelle kvalifikationer som er relevante for ph.d.-programmet  
 • Relevant joberfaring  
 • Tidligere publikationer  
 • Karaktergennemsnit  
 • Andre relevante aktiviteter  
 • Sproglige kvalifikationer  
 • Dokumentation på initiativrighed og gode sociale kompetencer  
 
Formelle krav  
Den succesfulde ansøger skal indskrives som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i henhold til bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og vise kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  
Den ph.d.-studerende forventes at blive tilknyttet det farmaceutiske forskeruddannelsesprogram, Drug Research Academy.  
 
Ansættelsesvilkår  
Ansættelsesperioden er 3 år. Løn og andre ansættelsesvilkår sker i henhold til aftalen mellem Finansministeriet og AC. Stillingen følger cirkulæret om stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere ved universiteterne. Minimumsløn er DKK 26.073 (før skat) + pension.  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal indsendes på dansk via linket nedenunder “Søg stillingen” og skal indeholde:  
 • Ansøgningsbrev (max. en side)  
 • CV  
 • Eksamensbevis og karakterudskrift: Bevis for kandidatgraden (inklusiv karakterudskrift for både bachelor- og kandidatgraden). Ansøgere med en kandidatgrad fra udlandet skal vedlægge en kort beskrivelse af den anvendte karakterskala  
 • Evt. publikationsliste  
 • Evt. anden relevant information som referencer og anbefalinger  
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.  
 
Ansøgningsfrist  
18 Oktober 2017. Vær opmærksom på, at ansøgningen skal fremsendes online. Ansøgninger som modtages med normal post eller pr. e-mail - eller efter ansøgningsfristens udløb - vil ikke blive accepteret.  
 
Vi afholder samtaler i slutningen af uge 45.  
 
Ansættelsesprocedure  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutleder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget de ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Du kan læse mere om rekrutteringsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/  
 
Ansættelsesudvalget består normalt af vejledergruppen og institutleder. Bedømmelsesudvalget vil bestå hovedvejleder samt repræsentanter for alle ph.d.-projektets financierende parter.  
 
Du kan forvente at få et svar på din ansøgning ca. 4 uger efter ansøgningsfristens udløb.  
 
Spørgsmål  
Hvis du har spørgsmål kan du kontakter hovedvejleder Lotte Stig Nørgaard, e-mail: lotte.norgaard@sund.ku.dk, telefon: +45 21309602 eller administrator Marianne W. Jørgensen, e-mail: marianne.joergensen@sund.ku.dk, telefon: +45 3533 6449. 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 18-10-2017
Afdeling/Sted: Institut for Farmaci

Søg i stillinger