Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende søges til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet søger 1 studentermedhjælper snarest muligt til at arbejde ved instituttets 2 sektioner på Øster Voldgade 10.  
 
Som studentermedhjælper vil dine arbejdsopgaver være fordelt mellem de 2 sektioner: Geografi og Geologi.  
 
Arbejdsopgaver  
  • Afløsning i receptionen ved receptionistens ferier og fravær  
  • Assistance i forbindelse med afvikling af arrangementer, f.eks. temadage, receptioner efter arrangementer, konferencer og lignende.  
  • Studentermedhjælper skal desuden assistere administrativt og videnskabeligt personale.  
 Vi forventer, at du er  
  • Universitetsstuderende og har gennemført minimum ét år af din uddannelse  
  • Initiativrig, idérig og selvstændig i opgaveløsningen  
  • Analytisk og grundig  
  • God til (skriftlig og mundtlig) formidling på dansk og engelsk  
  • Fleksibel, idet der i perioder kan være behov for at honorere skiftende arbejdstider fra uge til uge  
 Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. Ansættelsen ophører ved ophør af din indskrivning.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Minimumstimelønnen er kr. 119,32. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.  
Arbejdstiden er op til 15 timer om ugen afhængigt af behov. Vi tager hensyn til perioder, hvor du har undervisning eller går til eksamen, når vi tilrettelægger arbejdet. Hovedparten af din arbejdstid vil finde sted mellem 8 og 16 på hverdage.  
Forventet tiltrædelse d. 1. november 2017 – alternativt tilrettelægger vi datoen sammen med dig.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål skal rettes til sektionssekretær Mikala Heckscher – mail: mikala@ign.ku.dk eller telefon: 3532 5736.  
 
Ansøgningen  
Send en motiveret ansøgning bilagt cv og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk, så den er universitet i hænde senest d. 20. oktober 2017  
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigt efter ansøgningsfristens udløb.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning hører under det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Du kan læse mere om instituttet på http://ign.ku.dk/  
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 06-11-2017
Ansættelsesdato: 01-12-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Søg i stillinger