Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Erfaren fuldmægtig til Regnskabssektionen – forvaltning af eks-ternt finansierede projekter

Den centrale regnskabsfunktion i Koncern-økonomi på Københavns Universitet (KU) søger en dygtig medarbejder med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. januar 2018. Stillingen er organisatorisk placeret i enheden for Regnskab og Ekstern Virksomhed med 11 medarbejdere, hvor du skal arbejde bredt med en række koncernprægede opgaver i relation til universitetets forvaltning af eksternt finansierede projekter.   
 
KU er en kompleks vidensorganisation og blandt de førende universiteter i verden inden for forskning og videregående uddannelser med fortsat hastig stigende internationalisering. Koncern-økonomi arbejder med at understøtte KU’s samlede økonomistyring, herunder de strategisk vigtige eksternt finansierede forskningsaktiviteter.   
 
Regnskabssektionen består af ca. 40 medarbejdere. Vi har overordnet ansvar for hele regnskabsområdet, herunder udvikling, regelfastlæggelse, tilsyn, rådgivning og systemunderstøttelse. Vi har stort fokus på at udvikle og effektivisere hele regnskabsområdet. Som koncernfunktion har vi mangeartede og komplekse opgaver, som giver god mulighed for at prøve kræfter med flere aspekter af regnskabsområdet og de systemer, vi anvender.   
 
Vi søger en person, som både har lyst til at tage del i de løbende driftsopgaver og til at indgå i udviklings- og optimeringsprocesser samt arbejde i spændingsfeltet mellem regnskab, organisation og systemer med en bred kontaktflade i og uden for Regnskabssektionen. Arbejdet er udfordrende, spændende og giver rig mulighed for udvikling af faglige og personlige kompetencer.   
 
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads i en traditionsrig og kompleks organisation, hvor du vil få din daglige gang i flotte historiske bygninger i hjertet af København (Nørregade 10). Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø med en uhøjtidelig omgangstone. Vi lægger stor vægt på at sikre balance mellem arbejde og fritid, bl.a. via fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er vigtig, bl.a. gennem løbende videre- og efteruddannelse.   
 
KU anvender Moderniseringsstyrelsens standard økonomisystemer (Navision Stat, IndFak, RejsUd og LDV).   
 
Primære arbejdsopgaver   
 
Arbejdsopgaverne vil være en kombination af løbende driftsopgaver og udviklingsprægede opgaver, og du skal i tæt samarbejde med gode kolleger deltage i løsningen af disse, herunder:   
 
• Optimere KU’s forvaltning af eksternt finansierede projekter, med vedligeholdelse og udarbejdelse af forretningsgange mv.   
• Vedligeholde og udvikle det rapportgrundlag, der understøtter forvaltningen af eksternt finansierede projekter, inkl. ledelsesrapportering   
• Medvirke til kompetenceudvikling af kollegaer i form af undervisnings- og informationsaktiviteter   
• Deltage i netværksaktiviteter om projektforvaltningen på KU   
• Rådgive projektøkonomer på fakulteter/institutter om gældende regelsæt   
• Udarbejde statistisk materiale til såvel interne som eksterne interessenter   
• Opgaver vedr. overholdelse af egne forretningsgange og retningslinjer   
• Udarbejde revisionsmateriale og deltage i mødeaktivitet med KU’s revisor   
• Deltage i Regnskabssektionens øvrige drifts- og udviklingsopgaver, herunder opgaver i relation til lukning af regnskabsperioder.   
 
Faglige kvalifikationer   
 
Du er teoretisk velfunderet med et godt blik for regnskabsmæssige sammenhænge og har en veludviklet sans for it-systemer. Vi lægger stor vægt på følgende:   
 
• Relevant akademisk uddannelse (fx HD-R, cand.polit, cand. merc, cand.merc.aud)   
• Godt kendskab til økonomiforvaltning/regnskabsvæsen   
• Gode it-kvalifikationer, herunder i avanceret brug af Excel   
• Evne til at overskue komplekse opgaver og sammenhænge   
• Lyst til at deltage i formidlings- og undervisningsaktiviteter   
• Evne at arbejde både selvstændigt og tæt sammen med gode kollegaer.   
 
Personlige kvalifikationer   
 
Du er udviklingsorienteret og trives i et miljø præget af forandringer og nye opgaver. Du har endvidere gode samarbejdsevner og kan begå dig på alle niveauer i organisationen, ligesom du har god forståelse for kvalitet i opgaveløsningen. Du stiller store krav til din opgavevaretagelse og tager selvstændigt initiativer for at være på forkant og kunne overholde deadlines.   
 
Yderligere oplysninger   
 
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til enhedsleder Bjarne Friis Ploumark på tlf. 2330 1856 - mail bfp@adm.ku.dk eller til Koncernregnskabschef Tine Mathiesen i uge 42 på tlf. 2018 0478 - mail tine.mathiesen@adm.ku.dk. Du kan læse mere om Regnskabssektionen på www.oko.ku.dk/om/regnskabssektionen      
 
Løn og ansøgning 
 
Stillingen er fuld tid. Ansættelse sker i henhold til statens overenskomst med AC med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Ansættelse sker som enten fuldmægtig eller specialkonsulent på baggrund af erfaringer og kompetencer.   
 
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse via jobportalen, så den er universitetet i hænde senest fredag den 27. oktober 2017.   
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 27-10-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Regnskab og Ekstern Virksomhed

Søg i stillinger