Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende søges til projektet: “The Role of Administrative Networks in European Union Implementation”

Dorte Sindbjerg Martinsen søger studerende til projektet ”The Role of Administrative Networks in European Union Implementation”. Forskningsprojektet er et 4 årigt projekt (2017-2021), finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.  
 
Forskningsprojektet undersøger administrative netværks rolle i EU-implementering inden for fem politikområder, hvor EU’s kompetencer varierer; 1) sundhed, 2) velfærd, 3) miljø, 4) immigration og asyl samt 5) det indre marked. Projektet vil først kortlægge, hvilke netværk, der er blevet etableret over tid indenfor de fem områder. På den baggrund vil aktuelle netværks funktion, interaktionsmåde og effekt på implementering blive sammenlignet og til dels forklaret. 
 
Første opgave for den studerende bliver at assistere med kortlægning af netværk på tværs af policy områderne og over tid pba. relevante databaser, interviews med relevante aktører mv. Et kodningsarbejde følger. Du vil blive tæt inddraget i forsknings-team’et, som udover Dorte Sindbjerg Martinsen også består af Ellen Mastenbroek fra Radboud University i Holland, en post-doc (under ansættelse) samt 1-2 andre studerende.  
 
Yderligere oplysninger:  
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Dorte Sindbjerg Martinsen pr. mail: dm@ifs.ku.dk
 
For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution. 
 
Arbejdstid og løn:  
Arbejdstiden er ca. 10 timer ugentligt, men kan variere. Der tages naturligvis hensyn til opgaveskrivning og eksaminer.   
 
Ansættelse og aflønning efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet 
og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste HK/Stat. Minimumstimelønnen er kr. 119,32. Du vil blive indplaceret som HK-studerende, efter anciennitet. 
 
Ansøgning.   
Er du interesseret, så skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. karakterudskrift online via hjemmesiden Jobportal (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget) senest den 15. november 2017. Tiltrædelse snarest muligt herefter.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-11-2017
Ansættelsesdato: 16-11-2017
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger