Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Instruktorer til Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. februar 2018 inden for følgende fag/hold:
 
Personlighedspsykologi, øvelseshold:  
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i op til 14 uger i et semester . På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførelsen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået, og hvis personlighedspsykologi er bestået på IfP.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Koeppe@psy.ku.dk.
 
Videnskabsteori og psykologiens historie.  
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i op til 13 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i forlængelse af forelæsningerne, at støtte de studerendes tilegnelse af fagets teorier, dels ved udlægning af teksterne, dels ved diskussion, tilrettelæggelse og styring af fremlæggelser, mindre gruppearbejder m.m. Endvidere skal instruktorerne godkende responspapirer.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Koeppe@psy.ku.dk.
 
Udviklingspsykologi, øvelseshold:  
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i op til 10 uger i et semester. På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførelsen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået, og hvis personlighedspsykologi er bestået på IfP.  
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Pernille Hviid på telefon 35324840 eller e-mail
pernille.hviid@psy.ku.dk.

Eller til instruktorkoordinator Jakob Waag Villadsen på telefon 35324852 eller e-mail jakob.villadsen@psy.ku.dk.
 
Arbejds- og organisationspsykologi, seminarhold:  
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i op til 14 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i forlængelse af forelæsningerne, at varetage holdundervisningen i en række arbejds- og organisations psykologiske temaer, og herigennem bidrage til en bred indføring i faget. Instruktorerne forventes at kunne varetage teoridiskussioner, casebaseret undervisning og øvelser, og skal således gennem inspirerende undervisning fremme de studerendes overblik over faget og støtte deres tilegnelse og anvendelse af pensum i forhold til konkrete cases. Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen, foretrækkes.
 
Instruktorerne skal, udover egen undervisning, deltage i koordinationsmøder med de øvrige instruktorer og i regelmæssige vejledningsmøder. Vejledningsmøderne ledes af lektor Ann-Louise Holten, der er koordinator for faget. Vejledningsmøderne bruges til sparring i forhold til fagliglige og pædagogiske spørgsmål, samt koordination og kvalitetskontrol af undervisningsprocedurer og materialer.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Ann-Louise Holten på telefon 35324895 eller e-mail ann-louise.holten@psy.ku.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL(timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 512,97 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 209,34 pr. 1. april 2017 + feriepenge og pension). Udover undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art.
 
Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.  
Ansøgning  
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:  
• Ansøgning  
• CV  
• Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).  
• Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen.  
 
I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.  
 
Ansøgningsfrist: 31. oktober 2017  
I forbindelse med ansættelse er det en forudsætning, at nye instruktorer deltager i et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart. Tilmelding her: http://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/
 
Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.
 
Bedømmelse  
Ansøgningerne bedømmes af fagkoordinator i samarbejde med studieleder eller anden relevant fagperson. Når bedømmelserne foreligger, vil hver enkelt ansøger få tilsendt sin egen bedømmelse.
 
Ansøgning bedes indsendt elektronisk "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget. Bilag kan uploades. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).
 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Torben Bechmann Jensen

Info

Ansøgningsfrist: 31-10-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Søg i stillinger