Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

FM-systemadministrator, projektansættelse (2 år)

Har du interesse for administration af Facility Management og en god forståelse for forretningsprocesser? 
 
Københavns Universitet, Campus Service (CAS) er i færd med at implementere nye digitale arbejdsgange indenfor Facilties Management (FM), og søger derfor en medarbejder til system- og brugeradministration samt datavalidering og rapportudvikling. CAS Digitaliseringsenhed søger en engageret og selvstændig medarbejder, som har interesse for digitalisering og data – og ikke mindst, hvordan digitalisering kan bruges til at understøtte og videreudvikle drifts- og vedligeholdsforretningen. 
 
Generelt om arbejdet 
Opgaven er primært at være den centrale vidensperson omkring opsætning og brug af KU’s Facilities Management system. Du vil være i tæt samarbejde med en række brugere med forskellige faglige profiler: Driftsmedarbejdere, projektledere indenfor byggeri og vedligehold, økonomiansvarlige mm. Arbejdet omfatter også løbende udvikling af datastandarder og kvalitetsløft i samarbejde med brugerne. 
 
Arbejdet vil hovedsageligt foregå hos CAS i Store Kannikestræde, men der kan også forekomme kortere perioder med udstationering på KU’s Campusområder i København. Man vil få mulighed for at bidrage til et afgrænset og korrekt datagrundlag for drift af en bygning, samt en dybere forståelse for, hvordan man som byg/- driftsherre kan minimere driftsomkostninger og optimere processer. 
 
Dit uddannelsesbaggrund 
Du har baggrund inden for datalogi eller tekniske fag inden for byggeri og bygningsdrift. Andre profiler med relevant erfaring kan også komme i betragtning. 
 
Nøglekvalifikationer 
 • Evnen til at overskue komplekse systemer 
 • Evnen til at arbejde selvstændigt 
 • Struktureret og grundig i sin opgaveløsning 
 • Erfaring med data på bygningsområdet 
 • Forstå mappe datastruktur mellem forskellige programmer  
 • Erfaring med databaser samt udtræk / strukturering af data med f.eks. Excel  
Typiske opgaver 
 • Administrator for brugerroller og –rettigheder 
 • Projektleder for div. projekter om kvalitetsløft af data 
 • Udvikling af datastandarder, brugertilpassede systemvisninger og opslag 
 • Second line support – for superbrugerorganisation 
 • Tovholder for superbrugerorganisation 
 • Tovholder for udviklingsønsker 
 • Rapportudvikling 
Københavns Universitet Campus Service kan tilbyde dig  
 • Et uformelt, travlt og udviklingspræget arbejdsmiljø, hvor man lægger stor vægt på at skabe optimale rammer for studerende, ansatte og eksterne samarbejdspartnere  
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses med vægt på gensidig respekt for hinandens kompetencer  
 • Arbejde i en portefølje af forskellige spændende bygninger (fra Fiol-biblioteket til Mærsk tårnet)  
 • Gode kompetenceudviklingsmuligheder både på det faglige og personlige plan  
 • En familievenlig arbejdsplads med balance mellem arbejds- og familieliv med dygtige og engagerede kollegaer midt inde i Københavns centrum  
Ansøgning  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Fagleder Clars Danvold, Campus Drift og Digitalisering. Tlf. +45 93 56 55 79. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som specialkonsulent, eller anden relevant faglig organisation. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Ugentlig arbejdstid er 37 timer. 
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse via jobportalen, så den er universitetet i hænde senest den 12. november 2017.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle til at søge stillingen uanset personlig baggrund. 
 
Om KU CAS 
CAS er en del af KU’s FM-organisation. 
Et af vores mål er at understøtte væsentlige processer digitalt og objektorienteret, så KU’s medarbejdere kan tilgå informationer på en enkel måde. 
I CAS sidder bl.a. bygningsingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, tekniske designere, kommunikations- og økonomimedarbejdere. 
 
Læs mere om KU CAS på http://cas.ku.dk/  
 
Arbejdssted: Store Kannikestræde 18, 1169 København K 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 12-11-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Campus Service

Søg i stillinger