Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

2 regnskabsmedarbejdere søges

Til vores løbende bogholderiopgaver søger vi snarest to dygtige regnskabsmedarbejdere til Regnskabssektionen, Koncern-økonomi, Københavns Universitet. 
 
Regnskabssektionen er en koncernfunktion bestående af ca. 40 medarbejdere. Vi har overordnet ansvar for hele regnskabs-området, herunder udvikling, regelfastlæggelse, tilsyn, rådgivning og systemunderstøttelse. Vi har et stort fokus på udvikling og effektivisering af vores opgaveområder og vi lægger vægt på konstant at fremme en udviklingskultur.  
 
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads i en traditionsrig og kompleks organisation, hvor du vil få din daglige gang i flotte historiske bygninger i hjertet af København (Nørregade 10). Vi lægger stor vægt på at sikre balance mellem arbejde og fritid via bl.a. fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse.  
 
Universitetet anvender økonomisystemet Navision Stat, herunder elektroniske faktura- og rejseafregningssystemer (IndFak og RejsUd).  
 
Arbejdsopgaverne består af følgende: 
  • Debitor- og kreditoropgaver 
  • Afstemning af balancekonti  
  • Løbende bogføring af forskellige bilagstyper, f.eks. intern handel samt omposteringer mv. 
  • Håndtering af henvendelser til vores funktionspostkasser 
  • Løbende kontakt til fakulteter og institutter 
Faglige kvalifikationer 
Vi søger personer med regnskabsmæssig baggrund. Kendskab til Navision Stat er en fordel, men ikke en forudsætning, idet oplæring vil finde sted. Vi forventer gode generelle it-kundskaber, herunder et godt kendskab til Word og Excel.  
 
Personlige kvalifikationer 
Vi ønsker udviklingsorienterede ansøgere, der trives i et miljø præget af forandringer og nye opgaver. Gode samarbejdsevner er ligeledes et krav. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og en god forståelse for vigtigheden af, at opgaveløsningen skal ske på et højt kvalitetsniveau. 
 
Yderligere oplysninger 
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til enhedsleder Marianne Libak Hansen på tlf. 35 32 37 29 eller mail marianne.libak.hansen@adm.ku.dk.  
 
Løn og ansøgning 
Der tilbydes løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK Stat med indplacering i løngruppe 3, sats 1, kr. 25993,75 i aktuelt niveau og med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. 
 
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse via jobportalen, så den er universitetet i hænde senest mandag den 4. november 2017.   
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 04-11-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Regnskabssektionen

Søg i stillinger