Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Instruktorater på Institut for Matematiske Fag, blok 3 og 4 / F 2018

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen  
og på kandidatuddannelsen i de matematiske fag i perioden 5. februar – 24. juni 2018, blok 3 og 4. 
 
Ansættelsen er tidsbegrænset for en treårig periode fra d. 01-02-2018 til og med d. 31-01-2020, men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende. 
 
De ledige instruktorater er på følgende kurser: 
 
Blok 3:  
Algebra 1 (Alg1) 
Analyse 0 (An0)  
Differentialligninger (Diff)  
Operationsanalyse 1 (OR1)  
Statistisk 1 (Stat1)  
Videnskabsteori for de matematiske fag (VtMat)  
samt *Lektiecafé 
 
Blok 4: 
Advanced Operations Research (Adv. OR) 
Algebra 2 (Alg2)  
Analyse 1 (An1) (retning af ca. 75 obligatoriske opgavebesvarelser pr. instruktor, svarende til ca. 40 timer), 
Emner i skadeforsikringsmatematik (Skade2) 
Finansiering 1 (Fin1)  
Finansiering 2 (Fin2)  
Forsikring&Jura (Fors&Jura)  
Geometri 1 (Geom1)  
Introduktion til talteori (IntroTal)  
Introduktion til matematisk logik (Logik) 
Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1) 
Lineær Algebra for dataloger (LinAlgDat)  
Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat) 
Mikroøkonomi 1 (MikØk1)  
Statistik 2 (Stat2) 
Teoretisk Statistik (TeoStat)  
samt *Lektiecafé 
 
Lektiecafé: 
*IMF lektiecafé. Den vil i princippet dække alle kurser, men hovedvægten vil være på førsteårskurserne.  
Der vil blive udarbejdet et vagtskema blandt de tilknyttede hjælpelærere. 
Angiv på din ansøgning om du er interesseret i at indgå i dette vagtskema. 
 
Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er offentliggjort på http://kurser.ku.dk/ 
 
Antallet af instruktorater afhænger af antallet af tilmeldte studerende til kurserne.  
 
Arbejdsopgaver 
Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt: 
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser  
2. Ugentlige instruktormøder 
3. Rettelse af opgaver 
 
Kvalifikationer 
Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Matematiske Fag og Økonomisk Institut, der har gennemført en af bacheloruddannelsernes 1 år eller har tilsvarende niveau. 
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.  
 
Lønnen udgør kr. 209,34 pr. time.  
 
Ansøgning: 
Send ansøgning bilagt karakterudskrift, kursusbevis fra Instruktorworkshop, elektronisk via http://jobportal.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest den 1. december 2017. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere oplysninger om stillingerne 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser.  
Det fremgår af kursusbeskrivelsen på http://kurser.ku.dk/ hvem der er kursusansvarlig underviser. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-12-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Universitetsparken 5, 2100

Søg i stillinger