Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”

Niels Bohr og hans samtidige talte på Institutet på Blegdamsvej om Gedan-kenexperimente: måske ville man en dag kunne eksperimentere med mikro-skopiske kvantemekaniske objekter. I dag er dette hverdag i vores laborato-rier samme sted, og vi forsker i at udvikle fundamental ny kvanteteknologi. Vil du være en del af dette eventyr?  
 
Det nyligt etablerede ”Center for Hybrid Quantum Network (Hy-Q)” søger en erfaren og selvstændig centerkoordinator pr 1 januar 2018 til at lede den administrative del af centeret. Stillingen refererer til centerleder professor Peter Lodahl og opgaverne tilrettelægges i samarbejde med sektionens ad-ministrative koordinator.  
 
Som administrativ centerleder bliver du ansvarlig for at varetage følgende opgaver:  
 
• Økonomistyring af Hy-Q og andre bevillinger i samarbejde med sek-tionens projektøkonom og centerets ansatte.  
• Arrangere aktiviteter (fx årligt retreat) for centerets ansatte og viden-skabelige konferencer.  
• Bistand i forbindelse med indkøb og etablering af forskningsudstyr.  
• Bistand i forbindelse med jobopslag og ansættelser.  
• Rapporteringsopgaver til Danmarks Grundforskningsfond og andre bevillingsgivere.  
• Etablering og redigering af hjemmeside for Hy-Q og andre outreach initiativer.  
 
Et udvalg af følgende opgaver kan indgå afhængig af medarbejderens baggrund og ønsker:  
 
• Bidrag til centerets forskningsprojekter.  
• Formidling af centerets forskning.  
• Bidrag til fund-raising, fx gennem EU projekter og evt lede og koor-dinere disse.  
• Undervisning indenfor centerets område.  
 
Den ideelle medarbejder:  
• Arbejder selvstændigt og struktureret med inddragelse af relevante kollegaer fra centeret og instituttet.  
• Er flydende på dansk og engelsk.  
• Kan prioritere de vigtigste opgaver, når der er flere opgaver end res-sourcer.  
• Kan styre budgetter.  
• Er velformuleret skriftligt både på dansk og engelsk og kan komuni-kere med både forskere og administratorere.  
• Har situationsfornemmelse og forståelse for forskningsverdenen og er god til at agere i denne.  
• Har en faglig forståelse og interesse i centerets arbejde uden nød-vendigvis at være uddannet indenfor området.  
• Har erfaring med fund-raising af forskningsmidler.  
 
Din profil som koordinator  
Du har en relevant videregående uddannelse. Du arbejder struktureret og selvstændigt, og er udadvendt, løsningsorienteret, initiativrig, og god til at samarbejde. Du har gennemslagskraft, bevarer overblikket, tager ansvar og følger dine opgaver til dørs. Du kan både se helikopterperspektivet og dykke i sagens detaljer.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Du fastansættes som AC-fuldmægtig med rådighedstillæg efter overens-komst for Akademikere i staten, hvor grundlønnen er fra 21.318 kr. til 30.194 kr. afhængigt af anciennitet plus 17,1 % pension. Hertil kommer et rådighedstillæg mellem 3.188 kr. og 4.952 kr. afhængigt af anciennitet plus 9 % pension. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg.  
 
Vi tilbyder dig  
• Et spændende og udfordrende miljø med banebrydende forskning – og du bidrager til det!  
• Et meget selvstændigt job, hvor du får ansvar for egne opgaver og mu-lighed for at præge udviklingen af Hy-Q.  
• En arbejdsplads i konstant udvikling med mange personlige udviklings-muligheder.  
 
Hvem er vi  
Hy-Q er et ”Center of Excellence” etableret af Danmarks Grundforskning-fond. Centeret består af ca. 50 forskere og studerende, der arbejder ekspe-rimentelt og teoretisk med kvanteoptik. For yderligere information, se www.quantum-photonics.dk.  
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte professor Pe-ter Lodahl, tlf 20565303, e-mail: lodahl@nbi.ku.dk
 
Det bemærkes at ansøgere med en relevant forskningsprofil også er velkomne til at tage kontakt, da andre ansættelsesvilkår kan komme på tale.
 
Ansøgning  
Send ansøgning bilagt cv samt relevant dokumentation for uddannelse elek-tronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i op-slaget), senest fredag den 1. december 2017. Skriv i din ansøgning, om du søger stillingen som sektionssekretær eller som administrativ koordinator.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset per-sonlig baggrund til at søge stillingen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-12-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Niels Bohr Institutet

Søg i stillinger