Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Økonomicentret på Det Humanistiske Fakultet søger 2 erfarne medarbejdere til økonomistyring

 
 
Økonomicenteret (ØC) på Det Humanistiske Fakultet har til opgave, at servicere fakultetets institutter, centre og administrative enheder samt overvåge og vejlede disse på vegne af dekanen. Økonomicentret er opdelt i to områder; regnskab og økonomistyring. Økonomistyringsområdet varetager opgaver inden for ekstern og ordinær virksomhed.
 
Økonomicenteret har ca. 20 ansatte, hvoraf ca. halvdelen er beskæftiget med økonomistyring.  
 
Inden for den eksterne virksomhed fungerer vi i ØC som kontaktpersoner og sparringspartnere for ansøgere og bevillingshavere i forbindelse med budgettering, opfølgning og administration af eksternt finansierede forskningsprojekter. Den årlige omsætning på ekstern virksomheder er ca. 150 mio. fordelt på ca. 300 projekter.  
 
Den ordinære virksomhed er i hovedsagen de finanslovsfinansierede aktiviteter – forskning, uddannelse og formidling. Som kontaktperson for ordinær virksomhed er vi samarbejdspartnere for institutternes ledelse.  
 
ØC har som målsætning, at medarbejdere inden for økonomistyring skal løse opgaver inden for såvel ordinær som eksternt virksomhed. Bredde i opgavevaretagelsen afstemmes med de ansattes forudsætninger og kvalifikationer.  
 
Opgaverne vil i første omgang være  
• Lønbudgettering i samarbejde med et institut  
• Modtagelse og bearbejdning af et eller flere institutters drifts- og indtægtsbudgetter  
• Kvalificering af budgetter  
• Opfølgning og controlling af institutternes budgetter  
• Lønbudgettering og budgetudarbejdelse i forbindelse med eksternt finansierede forskningsansøgninger  
• Opfølgning og controlling af eksternt finansierede projekter  
• Journalisering og regnskabsaflæggelse  
• Økonomifaglig sparring  
 
Dine kvalifikationer  
• Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne navigere i en stor organisation.  
• Du skal være en god sparrings- og samarbejdspartner for såvel Institutleder som bevillingshaver.  
• Du skal have en god økonomifaglig ballast opnået gennem både uddannelse og praksis  
• Du skal have gode kommunikative egenskaber  
• Du skal være en erfaren Excel bruger  
• Du skal være i stand til at holde hovedet koldt - også når det går stærkt  
• Det er en stor fordel hvis du har godt kendskab til universitetssektoren eller tilsvarende
 
Ansættelsesvilkår:  
Ved ansættelse som kontorfunktionær, vil ansættelse ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/stat). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, sats 1. Der er mulighed for forhandling af tillæg.  
 
Ved ansættelse som fuldmægtig eller specialkonsulent, vil ansættelsen ske efter overenskomst mellem Finansministeriet og cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten). Aflønning er anciennitetsbestemt og udgør minimum årligt kr. 297.347,00. Som fuldmægtig vil du få et rådighedstillæg på minimum årligt kr. 38.257,77. Der er mulighed for forhandling af tillæg. Ved ansættelse som specielkonsulent, vil aflønning minimum udgøre kr. 470.048,00 årligt, hvor der ligeledes er mulighed for forhandling af tillæg.  
 
Den ugentlig arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.  
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle, uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ask Fuglsang på tlf. 51680476, Eller mail afu@hum.ku.dk  
 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget), senest den 26. november 2017. Tiltrædelse vil være 1. januar 2018 eller snarest muligt.  
 
Der vil blive afholdt samtaler i uge 48 og 49.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 26-11-2017
Ansættelsesdato: 01-01-2018
Afdeling/Sted: Økonomicentret

Søg i stillinger