Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Projektleder, bygningsmæssig baggrund

SCIENCE Campus Service (SCS) på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet under København Universitet ønsker en stilling som projektleder besat fra den 1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
 
Arbejdsopgaver 
SCS varetager service, drift og vedligeholdelse samt energiledelse på fakultet, der hovedsagligt er lokaliseret på City-, Nørre- og Frederiksberg Campus. 
 
Den nye medarbejder vil indgå i et team af projektledere og teknikere og skal deltage i løsning af følgende opgaver: 
 • Projektledelse af større og mindre opgaver i samarbejde med KU Campus Service og eksterne rådgivere, samt projektgranskning. 
 • Selvstændig gennemførelse af mindre renoveringssager og medvirke ved større byggesager, herunder at sikre relevant brugerinddragelse og en god proces. 
 • Projektledelse af leverancer fra eksterne leverandører og samarbejdspartnere. 
 • Drift af eksisterende bygninger. 
 • Bidrage med daglig brug og udvikling af KUs FM system. 
 • Bidrage med input til budgettering og planlægning af drift og vedligeholdelsesopgaver. 
 • Bidrage til et effektivt sammenspil mellem SCS, SCIENCE Plan & Projekt og fakultetet som helhed. 
 • Sikre at indkøb sker i koordination med øvrige indkøb på SCIENCE. 
 • Sikre en god intern og ekstern kommunikation. 
 • Vedligeholdelsesafdelingens øvrige opgaver. 
Kvalifikationer 
Det er vigtigt, at de igangsatte projekter gennemføres i en målrettet, styret og konstruktiv proces, der sikrer, at alle involverede parter inddrages, og at der samtidig er fremdrift i de igangsatte projekter. Vi søger derfor en udadvendt og serviceorienteret medarbejder som har: 
 • erfaring med og interesse for projekt-/procesledelse af byggeprojekter 
 • erfaring som bruger- og driftsrepræsentant i byggeprojekter 
 • teknisk forståelse og gerne erfaring med projektgranskning af byggeprojekter 
 • erfaring med FM systemer 
 • erfaring med Det Digital Byggeri (DDB) 
 • godt kendskab til Office-pakken og må gerne have erfaring med brug af digitale tegneprogrammer 
 • gode kommunikative evner i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere 
 • relevant uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør eller lignede 
Du tilbydes 
En familievenlig arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø og mange fagligt spændende udfordringer. Kompetente og dedikerede kolleger i en organisation i vækst. Københavns Universitet har et højt fagligt engagement og mangeartede opgaver, samt en hverdag, hvor dine personlige og faglige kvaliteter er i konstant udvikling. 
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende og et samlet areal på ca. 370.000 m2. Fakultetet har et årligt budget på godt 3 mia. kr., hvoraf ca. 90 mio. kr. er energiudgifter. 
 
Ansættelsesvilkår 
Hvis du er uddannet bygningskonstruktør vil løn- og ansættelsesvilkår ske i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten. Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringstekniker m.fl. 
 
Hvis du er uddannet ingeniør vil løn og ansættelsesvilkår ske i henhold til overenskomst for akademikere i staten.  
 
Hvis du er uddannet maskinmester vil løn- og ansættelsesvilkår ske i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO- S-fællesoverenskomst) og organisationsaftalen for Maskinmestre i land. 
 
Hvis du har en anden relevant uddannelse vil du blive indplaceret på anden relevant overenskomst. Stillingen er på fuld tid. 
 
Yderligere information 
Du kan læse mere om fakultetet på www.science.ku.dk, og se denne lille introfilm på https://www.youtube.com/watch?v=LnyUimSjZWA
 
Du er også velkommen til at kontakte Energi- og vedligeholdelseschef John Corell på mobil nr. 2381 1614.  
 
Ansøgningen: 
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU's jobportal http://jobportal.ku.dk under det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 
 
Ansøgningen skal være bilagt CV, eksamenspapir fra relevant uddannelse samt anbefalinger. 
 
Ansøgningsfristen er den 30. november 2017.  
 
Der vil være ansættelsessamtaler i uge 49 og uge 50 i 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

John Corell Nilsson

Info

Ansøgningsfrist: 30-11-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: SCIENCE Campus Service

Søg i stillinger