Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studenter til FIRE - Fiscal Relations Research Group ved Det Juridiske Fakultet

Studenter til FIRE – Fiscal Relations Research Group ved Det Juridiske Fakultet
 
FIRE – Fiscal Relations Research Group søger 2 dygtige og engagerede studenter primært til at hjælpe med innovationsprojektet UCPH Fiscal Relations Law Journal (www.jura.ku.dk/firejournal) samt til at understøtte forskningsgruppens daglige arbejde med forskning inden for skatte- og afgiftsret (www.jura.ku.dk/fire).  
 
FIRE er en forskningsgruppe under WELMA – Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked (www.jura.ku.dk/welma). Vi har således et fagligt og socialt tæt samarbejde med WELMA, ligesom vi også fysisk er placeret sammen. Vi forsker bredt inden for national og international skatte- og afgiftsret, herunder momsret, fondsbeskatning, skatteproces, selskabsbeskatning, miljøafgiftsret mv. Arbejdet i FIRE foregår i et nationalt og internationalt miljø med forskere fra Norden og Europa, og med tæt tilknytning til det danske erhvervsliv.  
 
Arbejdsopgaver  
Arbejdsopgaverne, der hovedsageligt vedrører innovationsprojektet om det nye e-tidsskrift ”UCPH Fiscal Relations Law Journal” og UCPH Innovation HUB / KU PLUS på Søndre Campus, vil bl.a. omfatte korrekturlæsning og bistand ved artikelskrivning. Hertil kommer praktisk bistand ved redaktionsmøder og arrangementer/konferencer.  
Desuden vil desuden i mindre grad forekomme administrative og praktiske opgaver, der vedrører FIRE’s daglige forskningsarbejde. Det kan f.eks. være bistand til kilde- og informationssøgning, hjemmeside og nyhedsbrev, seminarer og konferencer samt kontakt til samarbejdspartnere.  
 
Vi forestiller os at du  
• er indskrevet ved en videregående uddannelse  
• har gode karakterer  
• har gode kommunikationsevner  
• er fleksibel og har lyst til at arbejde i et travlt og dynamisk forskningsmiljø  
• er positiv, motiveret og ansvarsfuld i opgaveløsningen  
• har gode engelskkundskaber  
• har interesse for skatte- og afgiftsret  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med en gennemsnitlig arbejdstid på 10 timer om ugen.  
Vi tager naturligvis hensyn til perioder, hvor du læser og går til eksamen, når vi tilrettelægger arbejdet.  
 
Tiltrædelse 3. april 2018.  
 
Lønnen er fastsat i overensstemmelse med reglerne om aflønning af studerende i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT.  
 
Ansøgningen  
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en kortfattet, elektronisk ansøgning med CV og eksamensudskrift via Jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget).
 
Ansøgningsfristen er 1. marts 2018.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigt efter ansøgningsfristens udløb.
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, religiøs eller etnisk baggrund.  
 
Yderligere oplysninger  
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Gruppekoordinator for FIRE, adjunkt Karina Kim Egholm Elgaard: karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk.  
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 75 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-03-2018
Ansættelsesdato: 03-04-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Forskningsgruppen FIRE

Søg i stillinger