Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Administrationschef til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet

Institutfor Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) søger en ny administrationschef med gode evner for brobygning og dialog, som skal bidrage til udviklingen af en stor og mangfoldig uddannelses- og forskningsinstitution.  
 
Om jobbet 
Som administrationschef på IGN bliver du en del af en arbejdsplads med stærke kulturer, stort engagement og en foranderlig hverdag. IGN er et dynamisk institut med et godt arbejdsklima, en uformel og åben omgangstone og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem studerende, forskere, ledere og andre faglige- og administrative medarbejdere, og din vigtigste opgave er at sikre en professionel og effektiv administration, der understøtter instituttets kerneydelser 
 
Du bliver daglig leder af sekretariatet, hvor 23 professionelle og engagerede medarbejdere selvstændigt løser alt fra driftsopgaver til ledelsesbetjening, organisations­udvikling, strategisk rådgivning og formidling. Samtidig har du ansvaret for koordinering og inddragelse af de administrative medarbejdere, der er forankret i resten af instituttet. 
 
Som en del af IGNsdirektion og lederteam med reference til institutlederen er du  med til at skabe IGNs overordnede strategiske fundament og tegne instituttet, samt understøtte de faglige lederes strategiske mål og bistå med ledelsessparring på det administrative område. Du skal håndtere komplekse opgaver og forskellige kulturer, balancere hensynet til modstridende krav og interesser og sikre en stabil drift i en omskiftelig hverdag. 
 
Samtidig med at du varetager instituttets interne opgaver, bidrager du til udvikling, koordinering, standardisering og videndeling på tværs af fakultetet og det samlede KU. Du er i tæt dialog med fakultetsdirektøren og de øvrige administrative ledere på SCIENCE om såvel driftsopgaverne som den strategiske udvikling af fakultetets administration.  
 
Opgaver  
Din vigtigste opgave er at sikre en effektiv og gnidningsløs administration, der understøtter instituttets kerneydelser inden for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og formidling. De konkrete ansvarsområder omfatter ledelse af  
 
• budgetlægning og økonomistyring 
• uddannelsesadministration 
• kommunikation og formidling 
• arbejdsmiljø, personaleudvikling og lønforhandlinger 
• instituttets bygninger  
• ledelsessparring vedr. organisations- og strategiudvikling 
• koordination med centrale HR funktioner  

Om dig 
Vi ønsker os en administrationschef, der har: 
 
- En relevant akademisk uddannelse. Du har en akademisk uddannelse, fx cand.oecon., cand.oecon. agro., cand.polit., cand.merc. eller lignende og erfaring med økonomistyring, personaleadministration og -ledelse, organisationsudvikling og ledelsesbetjening. Du har stærke analytiske kompetencer og en struktureret arbejdsform. 
 
- Omfattende erfaring med ledelse. Som leder er du initiativrig og fleksibel, og du kan omsætte mål og strategier til virkelighed. Du har med succes bidraget til faglig og organisatorisk udvikling af dine hidtidige arbejdspladser. Du henter og skaber energi i personalelederopgaven – og du lægger vægt på at være tilgængelig og til stede.  
 
Du er god til at samle og forene og har en anerkendende ledelsesstil, empati, humor og stærke relationelle kompetencer.  Du respekterer medarbejdernes forskellige kompetencer og ressourcer og prioriterer deres trivsel, motivation og faglige udvikling.  
 
- Gode samarbejds- og formidlingsevner. Du arbejder konsekvent med at skabe et godt samspil mellem medarbejdere og ledere både i ledelsesgruppen og andre enheder i organisationen. Du er komfortabel både ”på ølkassen”, i ledelsesfora og i en-til-en-situationer. Du har interesse for en god intern kommunikation og videndeling, og du støtter op om instituttets ønske om en transparent og involverende ledelse.  
 
- Det er en fordel, hvis du har interesse for naturvidenskabelig forskning og uddannelse og forståelse for arbejdet på et universitet med de muligheder og udfordringer, det giver, samt erfaring med de universitære administrative processer og systemer samt forskningsbevillingssystemer.  
 
Om IGN 
IGN er en del af Det Natur- ogBiovidenskabelige FakultetKøbenhavnsUniversitet. Vores kerneopgave er uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og formidling. Vi er et bredt fagligt sammensat institut, og vore uddannelser og forskning spænder bredt fra kulturgeografi, bydesign og landskabsarkitektur til skov og økosystemer, plantevidenskab, biomasse og -energi, vandressourcer og geologi.  
 
Instituttet skaber ny viden og løsninger inden for geovidenskab, natur, miljø og samspillet mellem klodens ressourcer og menneskets påvirkninger, for eksempel energi og råstoffer, klimatilpasning, bæredygtige byer, forvaltning af artsrig natur og skov, rent drikkevand, befolkningsudvikling i U-lande samt brug af satellitter, droner og geoinformatik.  
 
IGN er en international arbejdsplads, og vi har mange udenlandske medarbejdere og studerende. Arbejdssproget er dansk og engelsk. 
 
Københavns Universitet udvikler og implementerer i øjeblikket en ny strategi. IGNs bidrag til strategien vil bl.a. have fokus på at styrke vores evne til at tiltrække og understøtte excellent forskning og uddannelse, skabe større tværfagligt samspil og sikre bedre styring af økonomien. Der ligger således en række spændende aktuelle opgaver for vores nye administrationschef at gribe fat i og bidrage til. 
 
Organisering 
IGN er et af Københavns Universitets største og mest mangfoldige institutter med 480 medarbejdere (375 videnskabelige medarbejdere og 105 teknisk/administrative medarbejdere), 150 ph.d.-studerende og 2.000 studerende. Vi har en årlig omsætning på cirka 300 mio. kr., hvoraf mere end en tredjedel kommer fra eksterne bevillinger. 
 
Vi er organiseret i fire akademiske sektioner, en erhvervsrettet sektion på Skovskolen og et sekretariat. Forskningen varetages i 21 forskningsgrupper fordelt på de fire akademiske sektioner. Vi bor på Frederiksberg og Øster Voldgade i det centrale København, hvilket vil være dine primære arbejdssteder, samt i Nødebo i Nordsjælland og i Auning på Djursland.  
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelse sker pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. Ansættelse og aflønning sker som chefkonsulent i henhold til Overenskomst for Akademikere i Staten. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Evt. spørgsmål om stillingen kan stiles til institutleder Claus Beier på cbe@ign.ku.dk
 
Ansøgning m.v. 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU's jobportal - klik på ’Søg stillingen’.
 
Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse mv.  
 
Ansøgningsfrist 28. januar 2018 
Første samtalerunde afholdes den 9. februar, testtilbagemelding den 19. og anden samtalerunde den 21. februar 2018. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 28-01-2018
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Søg i stillinger