Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborant/laboratorietekniker til Sektion for Organismebiologi

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Sektion for Organismebiologi søger en laborant eller laboratorietekniker inden for forskning og undervisning til varetagelse af en bred vifte af eksperimentelt biologisk arbejde. Stillingen er en permanent fuldtidsstilling (37 timer pr. uge) og ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.   
 
Ved Sektion for Organismebiologi arbejdes med planter, dyr (insekter, pattedyr m.v.) og mikroorganismer. Vi anvender en lang række metoder, fra molekylærbiologiske (DNA/RNA ekstraktion, PCR, qPCR, sekventering, mv.), serologiske og mikrobiologiske undersøgelser over eksperimentelle opsætninger med planter og dyr i klimakamre og væksthus til feltforsøg og feltindsamlinger. Sektionen udgøres af cirka 38 medarbejdere, heraf 5 teknisk administrative medarbejdere (TAP), som har en høj grad af samarbejde. En del af vores medarbejdere kommer fra andre lande, så kommunikationen i hverdagen foregår både på dansk og engelsk. For mere information se: http://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/  
 
Laboranten/laboratorieteknikeren vil bistå sektionens forskere med forskellige forsknings- og undervisningsopgaver, men den enkelte vil få eget hovedansvarsområde tilknyttet specifikke funktionslaboratorier. 
 
Arbejdsopgaver 
  • Håndtering af videnskabelige forsøg med planter og hvirvelløse dyr (bl.a. insekter og rundorme)
  • Pasning og vedligehold af plante-, insekt-, og ormekulturer
  • Anvendelse af molekylærbiologiske og serologiske metoder
  • Håndtering af større forsøgsdyr (gnavere)
  • Bidrage til feltarbejde og markforsøg  
Kvalifikationer  
  • Uddannelse som laborant/laboratorietekniker
  • Erfaring med eksperimentelt biologisk arbejde
  • Kendskab til molekylærbiologiske og serologiske metoder
  • Erfaring med pasning og vedligehold af levende kulturer (planter/dyr)
  • Hvis dyreforsøgskundskab med FELASA B certificering til arbejde med større dyr ikke er bestået, vil kursus til opnåelse af disse kompetencer forventes gennemført efter ansættelse.   
Den nye medarbejder forventes at indgå i en del af de generalistfunktioner, der er knyttet til TAP gruppen til sikring af indkøb, varetagelse af laboratoriesikkerhed og instruktion af nye medarbejdere samt indgå i feltarbejde. Desuden bidrager laboranterne til sektionens undervisning, inklusiv oplæring af bachelor- og specialestuderende i laboratoriesikkerhed og specifikke laboratoriefunktioner og -metoder. Der lægges vægt på at ansøgere har en bred biologisk kundskab, gode engelskkundskaber og samarbejdsevner. Det er en fordel at have kørekort til bil. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Stillingerne besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK-STAT (Dansk Laborantforening) med indplacering i løngruppe 4 med mulighed for forhandling af et løntillæg. Arbejdstiden er 37 timer per uge med start 1. marts 2018 eller snarest derefter. 
 
Spørgsmål   
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder Lene Sigsgaard, tlf. 35332674 (e-mail: les@plen.ku.dk).   
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   
 
Ansøgning m.v.  
Ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere forventes afholdt i uge 6   
 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 28. januar 2018.  
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.  
Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Lene Sigsgaard
E-mail: les@plen.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 28-01-2018
Ansættelsesdato: 01-03-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Plante-og Miljøvidenskab, Sektion for Organismebiologi

Søg i stillinger