Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Eksternt lektorat til kurset Intellectual Property Rights and Innovation in Pharmaceutical Sciences

Ved Institut for Farmaci på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et treårigt lektorat til besættelse med tiltrædelse i forår 2018. Den eksterne lektor skal undervise i ”Intellectual property rights and patenting, with the drug field in mind”. 
 
Den eksterne lektorer skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre holdundervisning og/eller forelæsninger, samt bidrage til udarbejdelse og retning af eksamensopgaver og andre evalueringer.  
 
Kvalifikationskrav: 
Ud over relevant kandidateksamen, specialisering og forskningserfaring forudsættes praktiske erfaringer med IPR. 
 
Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed. 
 
Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseringen af vores uddannelser, vil kandidater med forskeruddannelse (ph.d. grad) og/eller aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er engelsk men den, der ansættes, skal kunne tale og skrive dansk. 
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår: 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet. 
 
Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal inklusive forberedelse på mindst 100 og maksimalt 500 timer pr. undervisningsår. Timetallet fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 261,26 kr. plus feriegodtgørelse.  
 
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte professor Jukka Rantanen jukka.rantanen@sund.ku.dk tlf. +45 35336585
 
 
Procedure: 
Send ansøgning via linket nedenfor senest d. 1. februar 2018. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Ansøgerne skal fremsende CV med oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og publikationsliste over videnskabelig produktion. Publikationer skal ikke medsendes. Desuden vedhæftes kandidatbeviset. 
 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere.Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige fra molekylære studier til samfundsstudierbidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-02-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Farmaci

Søg i stillinger