Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Medarbejder til universitetspædagogisk kompetenceudvikling af undervisere på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet

Teaching Centre Humanities, TEACH, søger en ny medarbejder til udvikling og afholdelse af fakultetets kompetenceudviklende kurser for undervisere, herunder undervisning på universitetspædagogikum og andre pædagogisk-didaktiske kurser. Herudover skal medarbejderen løse ad hoc opgaver i forbindelse med centerets øvrige arbejde eksempelvis projektstyring og supervision af undervisere. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller snarest muligt derefter.  
 
Dine opgaver  
 • Supervision og vejledning af HUM-undervisere  
 • Deltagelse i undervisning på universitetspædagogikum for adjunkter og andre undervisere på Det Humanistiske Fakultet.   
 • Udvikling og gennemførelse af øvrige kompetenceudviklende tilbud til undervisere, f.eks. kurser for nye undervisere, ph.d.-studerende, kurser i udvikling og brug af undervisningsportfolio i samarbejde med institutter på Det Humanistiske Fakultet 
 • Deltage i centrets løbende kortlægning af viden, erfaringer og ideer vedr. udviklingen af undervisning og uddannelser  
 • Medvirke til sparring og rådgivning ved evaluering og udvikling af uddannelser og undervisning i samarbejde med institutternes studienævn og studieledere samt indgå i centrets løbende udviklingsprojekter 
 • Medvirke til at udvikle, kvalitetssikre og synliggøre centrets opgaver, tilbud og indsatsområder på fakultetet 
 • Indgå i eksisterende netværk samt medvirke til at opbygge, engagere og facilitere nye universitetspædagogiske netværk, både internt på fakultetet, tværfakultært og med eksterne samarbejdspartnere 
Din profil 
Vi forestiller os, at du har: 
 • En relevant videregående uddannelse og gerne en ph.d.-grad inden for didaktik, universitetspædagogik eller uddannelsesforskning 
 • Erfaring med undervisning, kursusledelse samt udvikling af undervisning og uddannelser på universitetsniveau og i universitetspædagogisk efteruddannelse 
 • Erfaring med vejledning, coaching eller supervision af undervisere med henblik på kompetenceudvikling   
 • Indsigt i og erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde og pædagogisk-didaktisk forskning  
 • Interesse for og ideer til udviklingen af fakultetets universitetspædagogikum og andre initiativer til kompetenceudvikling af undervisere  
 • Erfaring med projektledelse, procesfacilitering, netværksdannelse og strategisk kommunikation på forskellige niveauer i en stor organisation 
Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har erfaring med evaluering og udvikling af uddannelser. Vi forventer, at du har kendskab til brug af IT i undervisningen. 
 
Du forventes desuden at arbejde proaktivt, struktureret, selvstændigt og engageret. Du er god til at samarbejde, og befinder dig godt i en stor organisation under udvikling. Du er god til at sætte i gang og følge op, og du kommunikerer klart både på skrift og i tale.  
 
Om TEACH  
TEACH er det universitetspædagogiske center på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. TEACH har som overordnet formål at understøtte udvikling af universitetsuddannelserne på Det Humanistiske Fakultet med udgangspunkt i de studerendes læring. Målgruppen for TEACH’s sparring og kompetenceudvikling er undervisere, studieadministrativt personale, studieledere og andre, der arbejder for at udvikling undervisningen og uddannelserne på Københavns Universitet.  
 
Udviklingen og kvalitetssikringen af det universitetspædagogiske og -didaktiske felt sker i et tæt samarbejde med fakultetets institutter. Derudover samarbejder TEACH løbende med KUs andre pædagogiske centre mv.  
 
TEACH har professor Anne Holmen som leder og refererer til prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, Jens Erik Mogensen.  
 
Du kan læse mere om TEACHs aktiviteter på http://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/paedagogiskcenter/  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, inkl. frokost.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation via Jobportalen (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget), så den er os i hænde senest den 1. februar 2018 kl. 23:59.  
 
Vi forventer at afholde samtaler i perioden den 9.-15. februar.  
 
Yderligere oplysninger 
Organisatorisk er TEACH forankret under ledelse af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. TEACH er placeret i et åbent kontorlandskab i bygning 23. 4. sal på Søndre Campus, Amager.  
 
Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Centerleder på CIP Anne Holmen, tlf. 3532 8174, e-mail aholmen@hum.ku.dk eller prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet Jens Erik Mogensen, tlf. 28 75 84 06, e-mail jem@hum.ku.dk  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-02-2018
Ansættelsesdato: 01-04-2018
Afdeling/Sted: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Søg i stillinger