Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborantpraktikant

Ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, sektionen for Miljøkemi og Fysik søger vi én laborantpraktikant. Stillingen er til besættelse fra 15. august 2018. 
 
Ansøgningsfrist: 7. marts 2018. 
 
Arbejdsmiljø 
I sektionen for Miljøkemi og Fysik arbejder vi med miljøkemiske analyser med hoved fokus på jord- og vandmiljøet. Vi er et internationalt forskningsmiljø med udenlandske gæsteforskere og mange studerende. Det er en arbejdsplads med en varieret hverdag, hvor opgaverne vil være af forskellig karakter og kræve en stor grad af selvstændighed.  
 
Arbejdsopgaver 
Laborantpraktikanten vil arbejde med jordbunds- og miljøkemiske analyser af jordprøver, mineraler, jordvæsker og vandprøver. Bestemmelse af jords kemiske sammen­sætning og forureningsstoffer (f.eks. pesti­cider, naturlige toksiner, detergenter, næringsstoffer eller tungmetaller) i jord og vand. Forureningsstoffers nedbrydning og binding i jord undersøges i modelsystemer. En del af analyserne vil blive udført ved anvendelse af standardmetoder. Derudover vil arbejdet omfatte udvikling og optimering af nye analyse­metoder. Der vil være oplæring i en del af følgende instrumenter og me­toder: HPLC, GC-ECD/FID, FIA, AAS, GFAAS, IC, TOC mm.   
 
Kvalifikationer 
I forbindelse med besættelse af praktikpladsen lægger vi vægt på: 
  • faglig interesse 
  • gå-på-mod 
  • gode samarbejdsevner 
  • gode engelskkundskaber 
Du skal have bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen.

Løn- og ansættelsesforhold 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK). Indplacering og aflønning sker som laborantpraktikant, hvis du er fyldt 25 år ved ansættelsesstart aflønnes du som voksenpraktikant. 
 
Ansøgning 
Hvis ovenstående lyder spændende så send en motiveret ansøgning, vedlagt cv og eksamensbeviser samt evt. anbefalinger mv., elektronisk via KU's Jobportal, så den er universitetet i hænde senest d. 7. marts 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte laborant Birgitte Boje Rasmussen, email: boje@plen.ku.dk. Tlf: 35332415 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Birgitte Boje Rasmussen
E-mail: boje@plen.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 07-03-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Søg i stillinger