Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

To medarbejdere til præ-award, projektmanagement og ledelsesbetjening

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet søger to medarbejdere til at udføre præ-award, projektmanagement og ledelsesbetjening med tiltrædelse d. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Der er tale om tidsubegrænsede stillinger, hvoraf den ene er en fuldtidsstilling (37 timers ugentlig arbejdstid) og den anden er en deltidsstilling (30 timers ugentlig arbejdstid).  
 
Om os 
Institut for Plante- og Miljøvidenskab er et institut med ca. 550 medarbejdere, der forsker, underviser og formidler med fokus på planter, mikroorganismer, dyr og miljø som grundlag for en bæredygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter. Stillingen bliver organisatorisk placeret i instituttets sekretariat. Instituttets sekretariat har ca. 35 medarbejdere fordelt på 7 teams: Økonomi, HR, Uddannelse, Service, Strategi & Kommunikation, Sektionssekretærer og Funding, Innovation & Support. Disse stillinger befinder sig i Funding, Innovation & Support-teamet. Se mere på vores hjemmeside: www.plen.ku.dk 
 
Arbejdsopgaver 
Præ-award: Du skal yde støtte til forskere, der søger eksterne midler til forskning og innovation – herunder rådgivning omkring krav og guidelines fra fundingkilder og udarbejdelse af budgetter. Samtidig lægges der vægt på, at du kan bistå med relationsopbyggende arbejde til relevante interne og eksterne samarbejdspartnere inden for det akademiske miljø, det private erhvervsliv og ministerielle samarbejder, innovationsinitiativer og kontakt til andre relevante stakeholdere. 
 
Projektmanagement: Som projektmanager for forskningsprojekter finansieret af bl.a. EU, Innovationsfonden samt private fonde skal du varetage den daglige kontakt til bevillingshavere, projektpartnere og interessenter. Heri indgår projektledelse, procesfacilitering, tilrettelægning og koordinering af årsmøder/styregruppemøder og afholdelse af konferencer/seminarer mv. Du har styr på alle faglige og økonomiske afrapporteringer. Endvidere skal du varetage opdateringen af projekthjemmesider. 
 
Ledelsesbetjening: Det forventes, at du tager del i institutrelaterede opgaver efter behov. Det kunne f.eks. være at tage del i udviklingen af strategiske initiativer, yde ledelsesbetjening eller servicere udvalg og arbejdsgrupper på instituttet, herunder udarbejde dagsordner, materialer til møderne, referater og opfølgning. 
 
Jobbet kræver en stor arbejdsindsats, gåpåmod og fleksibilitet, da udfordringerne er mange og tempoet højt. Det forventes, at du handler proaktivt og selvstændigt. Der må beregnes rejseaktivitet f.eks. i forbindelse med partnermøder. Vi lægger derudover vægt på deltagelse i det fælles ansvar for den samlede opgaveportefølje i sekretariatet, og du vil afhængig af dine kompetencer også have mulighed for at varetage andre opgaver ud over de konkrete 
arbejdsopgaver, der knytter sig til stillingen. 
 
Kvalifikationer 
Du skal have en akademisk uddannelse og dokumenteret erfaring indenfor: 
 
Præ-award support - budgettering, udformning af ansøgninger og relationsopbyggende arbejde  
Kendskab til større væsentlige fundingkilder 
Organisering af møder og konferencer el.lign. 
Hjemmesideadministration, opdatering og udvikling, samt sociale medier 
Organisatorisk forståelse for universitetet og kendskab til instituttets fagområder 
Erfaring i samarbejde med og supportering af forskere 
Initiativrig, tager ansvar og er god til at håndtere stressede situationer 
Arbejder struktureret og systematisk 
Gode sociale kompetencer og erfaring med en stor kontaktflade 
Dygtig formidler, både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk 
 
Vi tilbyder 
- spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job  
- indblik i beslutningsprocesser  
- engagerede og gode kolleger  
- et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone  
- en fleksibel arbejdsplads  
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten og der indplaceres som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent efter kvalifikationer. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  Spørgsmål om stillingen kan stilles til teamleder Sabrina Ruzanski på tlf.nr. +45 35332677 eller sabber@plen.ku.dk
 
Ansøgning 
Send ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (klik på "SØG STILLINGEN" 
her på siden).
 
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2018.  
 
Angiv venligst i din ansøgning, om du søger stillingen på 30t/ugen eller 37 t/ugen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Sabrina G Skjødt Apager Ruzanski

Info

Ansøgningsfrist: 07-03-2018
Ansættelsesdato: 01-05-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Plante-og Miljøvidenskab, Sekretariatet

Søg i stillinger